Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Päätöksenteko

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Kemijärven kaupunkiKittilän kunta, Ranua kunta, Kolarin kunta, Rovaniemen kaupunki, ja Sodankylän kunta
 

Jäsenkunnat käyttävät päätösvaltaansa kuntayhtymän asioissa kuntayhtymän yhtymäkokouksessa.

Yhtymähallitukseen kuuluu yksitoista (11) jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenistä yhden on oltava Kemijärven kaupungista, yhden Kittilän kunnasta, yhden Kolarin kunnasta, yhden Ranuan kunnasta, yhden Sodankylän kunnasta ja kuuden Rovaniemen kaupungista. Yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua, käyttää puhevaltaa, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset sekä päättää kuntayhtymän nimenkirjoittamisesta. Yhtymähallitus päättää niistä asioista, joita ei kuntalain tai kuntayhtymän perussopimuksen mukaan ole määrätty yhtymäkokouksen päätettäväksi.

Kuntayhtymän johtaja vastaa kuntayhtymän johtamisesta, strategisesta- ja kokonaisuuden kehittämisestä sekä tulostavoitteiden toteutumisesta.