Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Yhtymäkokous

Yhtymäkokous on koulutuskuntayhtymän toimielin, joka käyttää REDUn ylintä päätösvaltaa.
 

Yhtymäkokouksen kokoonpano

Yhtymäkokouksessa on edustaja ja hänen henkilökohtainen varahenkilö on jokaisesta koulutuskuntayhtymän jäsenkunnasta. Edustajat käyttävät kunnan äänivaltaa jäsenkuntien asukasluvun mukaisessa suhteessa.

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä muu kunnan toimielin. Yhtymäkokousten kutsut ja pöytäkirjat kuulutetetaan julkisesti kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa virallisissa kuulutuksissa.

Viralliset kuulutukset

Kokousasiakirjojen nähtävilläpito julkisessa verkossa

REDUn yhtymähallituksen hyväksymän ohjeen mukaisesti kokouspöytäkirjat ja niiden liitteet ovat jaossa julkisilla verkkosivuilla enintään 3 vuotta kokouksesta ja vähintään oikaisuvaatimusajan. Kokousasiakirjoilla tarkoitetaan esityslistaa, pöytäkirjaa ja päätöksiin liittyvä liittteet. Oheismateriaaleja ei jaeta julkisessa verkossa. Kokouksen asialista poistetaan jakelusta verkkosivuilta, kun pöytäkirja julkaistaan. (REDUn salaisten asioiden käsittelyohje, yhtymähallitus hyväksynyt 28.11.2019.)