Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Tarkastuslautakunta

Kokousasiakirjojen nähtävilläpito julkisessa verkossa

REDUn yhtymähallituksen hyväksymän ohjeen mukaisesti kokouspöytäkirjat ja niiden liitteet ovat jaossa julkisilla verkkosivuilla enintään 3 vuotta kokouksesta ja vähintään oikaisuvaatimusajan. Kokousasiakirjoilla tarkoitetaan esityslistaa, pöytäkirjaa ja päätöksiin liittyvä liittteet. Oheismateriaaleja ei jaeta julkisessa verkossa. Kokouksen asialista poistetaan jakelusta verkkosivuilta, kun pöytäkirja julkaistaan. (REDUn salaisten asioiden käsittelyohje, yhtymähallitus hyväksynyt 28.11.2019.)

Tarkastuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet

Tarkastuslautakunta 15.6.2017 alkaen.

Tarkastuslautakunnan jäsen
Varajäsen
Ari Karvo, puheenjohtaja (valittu 28.2.2020) Merja Mäntyniemi (valittu 28.2.2020)
Kimmo Suopajärvi, varapuh.joht. Markus Ranua
Kirsti Ojala Aaro Granroth
Anna-Liisa Keskitalo Sakari Karkkola
Tuomas Moberg (valittu 28.2.2020) Toni Kenttälä
Tiina Huilaja Anna Suomalainen
Riitta-Maija Hokkanen    Sari Aikio

 

Tilintarkastaja
KPMG Oy Ab
Päävastuullinen tilintarkastaja: JHT, KHT Tapio Raappana
Varahenkilö: JHT, KHT Juha Väärälä
JHTT-KHT yhteisö