Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

REDUn konserni organisaatio

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä eli REDU-konseni muodostuu tulosalueista ja sen omistamista osakeyhtiöistä sekä nilile yhteisiä  tuki-, kiinteistö-, ICT- ja yleishallinnon palveluja tuottavat sisäisten palvelujen yksiköt. 

REDUn tulosalueet:

REDUn osakeyhtiöt:

REDUn sisäisten palvelujen yksiköt:

Ammatillisen koulutuksen toimintamalli:

Lapin koulutuskeskus REDU ja Santasport Lapin Urheiluopisto ovat ammatillisia oppilaitoksia ja niiden ammatillinen koulutus on organisoitu REDUssa ammatillisen koulutuksen toimintamallin mukaiseesti. Toimialojen johtamista ja esimiestyöstä vastaavat toimialapäälliköt. Toimialan alla on saman alan koulutustoiminta kaikissa REDUn toimintayksiköissä eri paikkakunnilla.

REDUn ammatillisen koulutuksen toimintamalli eli toimialat oppilaitoksittain:

 • Lapin koulutuskeskus REDU:n toimialat:
  • Auto- ja logistiikka-alat
  • IT-, sähkö-, kone-, maanmittaus- ja lentokoneasennusalat
  • Kaivos- ja maarakennusalat
  • Liiketalous-, hius- ja kauneudenhoito-, tekstiili- ja muotialat
  • Matkailu- ja luontoalat
  • Metsäala
  • RaCa-, elintarvike- ja puhdistuspalvelualat
  • Rakennus-, talotekniikka-, pintakäsittely- ja puualat
  • Terveys- ja hyvinvointialat
  • VALMA-, TELMA ja maahanmuuttajakoulutus
  • Yhteiset opinnot.

  Lisäksi Lapin koulutuskeskus REDU tuottaa molemmille oppilaitokselle opiskelijapalveluja, oppimisen suunnittelu ja kehittämispalveluja sekä ravintolapalveluja.

 • Santasport Lapin Urheiluopiston ammatillisen koulutuksen toimiala:
  • Liikunta-, kulttuuri- ja kasvatusalat.

Santasport Lapin Urheiluopistolla on tämän lisäksi vapaaseen sivistystyöhön kuuluva valtakunnallisen liikuntakeskuksen ylläpitotehtävä ja sen yhteydessä toimii myös Lapin kesäyliopisto.

Alla REDUn konsenri-organisaatiokaavio ja ammatillisen koulutuksen toimialamalli kaavioikuvina.

REDU konserni-organisaatiokaavio
REDU organisaatiokaavio.PNG
REDUn ammatillisen koulutuksen toimialarakenne
REDU Ammatillisen koulutuksen toimialarakenne 2021