Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Laadunhallinta REDUssa

Ammatillisen koulutuksen laadunhallinta ja siihen sisältyvä laadun varmistaminen ovat osa Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (jatkossa REDU) perustehtävän mukaista ammatillisen koulutuksen järjestämistoimintaan kaikilla toiminnan tasoilla.

Laatuperiaatteemme

> Laatu syntyy tekemällä

Laatuperiaattemme, kuten koko REDUn toiminnan perusta, ovat perustehtävämme sekä arvolupauksemme. Laadukas toiminta tuottaa laadukkaita tuloksia eli laatua.

> Jokainen redulainen on oman työnsä laatupäällikkö

Jokainen redulainen vastaa oman tehtävä- tai vastuualueensa osalta oman toimintansa laadukkuudesta ja toimintansa tulosten laadusta.

> Myös jokainen opiskelija on oman oppimisensa laatupäällikkö

Opiskelija on ammatillisen koulutuksen asiakas ja ammattitaito ja osaaminen sitä lisäarvoa, jota koulutustoimintamme tuottaa hänelle. Oppiminen tapahtuu opiskelijassa itsessään. Opiskelijalla itsellään on ratkaiseva rooli siinä, että hän oppii, sillä oppimista ei tapahdu ilman opiskelijan omaa aktiivista toiminta. Koulutuksessa laatu syntyy tekemällä. Me redulaiset ja REDU mahdollistamme oppimisen tarjoamalla laadukasta koulutusta. Käytännössä opiskelija itse päättää, mitä haluaa oppia ja siten myös oman oppimisensa laatupäällikkö.
   

Laatuympyräkuva (kuvituskuva)

Kuvio: Ammallisen koulutuksen asiakaslähtöisen laadun osatekijät: osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen sekä jatkuvan laadunvarmistamisen ja -parantamisen mallin (laatuympyrämalli) vaiheet: suunnittelu, toteutus, arviointi ja tarkistaminen.

Ammatillisen koulutuksen laatu?

Mitä on ammatillisen koulutuksen laatu? Mitä tarkoitetaan asiakalähtöisyydellä, osaamisperusteisuudella ja henkilökohtaistamisella ja miten varmistamme laadun? Näistä löydät lisätietoa alasivujen tiivistetyistä laadunhallinnan kuvauksista opiskelijoille, työelämälle ja redulaisille (henkilökunnalle).

Laadunhallinnan tiivistetyt kuvaukset
Nämä tiivistetyt kuvaukset pohjautuvat laajempaan REDUn ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärejestelmän kuvaukseen, joka on hyväksytty ja vahvistettu 29.3.2021  kuntayhtymän johtajan päätöksellä C8/2021. Kuvaus on laadittu osana Laatusampo 6 ja 7 hankkeita ja se on kokonaisuudessaan ladattavissa tämän sivun lopusta.