Blogit

Tutustu blogeihin, jotka käsittelevät usein hankkeitamme.

 • 19.6.2024 Blogi: VAHVA-hanke koulutti kevään aikana REDU:n henkilöstöä monipuolisesti VAHVA - turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitosarki -hanke on REDUn ja Lappian yhteistyössä toteuttama ja OPH:n rahoittama projekti. Sen tavoitteena on vahvistaa oppilaitoshenkilöstön turvallisuus- ja hyvinvointiosaamista, tukea ennakoivan turvallisuuskulttuurin luomista oppilaitoksiin sekä tiivistää moniammatillista viranomais- ja verkostoyhteistyötä erilaisissa kriisi-, poikkeus-, väkivalta- ja uhkatilanteissa täydennyskoulutuksen keinoin.
 • 21.5.2024 Blogi: Polkuja töihin - alanvaihto kohti sotealaa Sitran työelämätutkimuksen mukaan yli puolet työntekijöistä on opiskellut uransa aikana uuden tutkinnon tai ammatin, ja jopa 30 prosenttia työntekijöistä on vaihtanut ammattia tai alaa 2-4 kertaa uransa aikana. Nina ja Jani kertovat, milksi he vaihtoivat alaa sotealalle.
 • 25.3.2024 Blogi: Tuulivoimasta työtä Lappiin REDUssa käynnistyi vuoden vaihteessa JOTPA-rahoitteinen Neljän tuulen voima -hanke, jonka tarkoituksena on vastata tuulivoima-alan työvoimapulaan huolto- ja kunnossapidon työtehtävissä.
 • 20.12.2022 Rohkeasti ja yhdessä kielitaitoa kehittämään Suomessa asuu yhä enemmän maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, joiden ensikieli on jokin muu kuin suomi. Suomen tai ruotsin kielen oppiminen on tärkeä taito, jotta ihminen pystyy toimimaan ja olemaan osallinen yhteiskunnassa.
 • Kuva puuveistoksesta metsässä
  23.11.2022 Organisation of Green Workplace at Vocational School -hankkeen liikkuvuusjakso Viroon Hanke alkoi elokuussa 2021 ja kestää kesäkuuhun 2023. Sitä hallinnoi Latvia ja mukana on neljä muuta maata eli Liettua, Norja, Suomi ja Viro. Suomesta on mukana REDU ja erityisesti kaivos- ja maanrakennusalat. Hankkeen päätavoitteena on edistää kestävää kehitystä ammatillisen koulutuksen työpaikoilla.
 • Kuva Riikan valtion teknillisestä oppilaitoksesta
  23.11.2022 Organization of Green Workplace at Vocational School -hankkeen liikkuvuusjakso Riikaan Latviaan Hanke alkoi elokuussa 2021 ja kestää kesäkuuhun 2023. Sitä hallinnoi Latvia ja mukana on neljä muuta maata eli Liettua, Norja, Suomi ja Viro. Suomesta on mukana REDU ja erityisesti kaivos- ja maanrakennusalat. Hankkeen päätavoitteena on edistää kestävää kehitystä ammatillisen koulutuksen työpaikoilla.
 • 22.9.2022 Mistä on mahtavat työkaverit tehty? Asiakkuusvastaava Satu Tervasmäki pohtii blogissa niitä tekijöitä, joista luottamuksellinen ilmapiiri ja voimaannuttava työyhteisö muodostuu.
 • 18.8.2022 Muistatko kiittää työntekijääsi hyvin tehdystä työstä? NOSTEtta työnantajakuvalla ja työhyvinvoinnilla -hanke on tutkinut lappilaisten matkailualan yritysten työnantajakuvaa ja työhyvinvointia.
 • 13.8.2022 Hyvinvointia työhön kesän jälkeen Hyvinvointia henkilöstölle ennakoivalla johtamisella -hankkeen projektipäällikkö Maarit Kaarela-Mustonen pohtii blogissa henkilöstön hyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä.
 • 16.5.2022 Pitoa, vetoa ja latua – amisope vapaalla Soile Kiiski työskentelee suomen kielen ja viestinnän lehtorina REDUn Sodankylän toimintayksikössä. Blogikirjoituksessa Soile kuvaa sitä, miten Lappi on luontoihmiselle huippupaikka olla töissä, ja kuinka luonnossa voi nollata ajatuksia työpäivän jälkeen.