Blogit

Tutustu blogeihin, jotka käsittelevät usein hankkeitamme.

  • 19.6.2024 Blogi: VAHVA-hanke koulutti kevään aikana REDU:n henkilöstöä monipuolisesti VAHVA - turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitosarki -hanke on REDUn ja Lappian yhteistyössä toteuttama ja OPH:n rahoittama projekti. Sen tavoitteena on vahvistaa oppilaitoshenkilöstön turvallisuus- ja hyvinvointiosaamista, tukea ennakoivan turvallisuuskulttuurin luomista oppilaitoksiin sekä tiivistää moniammatillista viranomais- ja verkostoyhteistyötä erilaisissa kriisi-, poikkeus-, väkivalta- ja uhkatilanteissa täydennyskoulutuksen keinoin.
  • 21.5.2024 Blogi: Polkuja töihin - alanvaihto kohti sotealaa Sitran työelämätutkimuksen mukaan yli puolet työntekijöistä on opiskellut uransa aikana uuden tutkinnon tai ammatin, ja jopa 30 prosenttia työntekijöistä on vaihtanut ammattia tai alaa 2-4 kertaa uransa aikana. Nina ja Jani kertovat, milksi he vaihtoivat alaa sotealalle.