Organisation of Green Workplace at Vocational School -hankkeen liikkuvuusjakso Viroon

23.11.2022 julkaistu

Hanke alkoi elokuussa 2021 ja kestää kesäkuuhun 2023. Sitä hallinnoi Latvia ja mukana on neljä muuta maata eli Liettua, Norja, Suomi ja Viro. Suomesta on mukana REDU ja erityisesti kaivos- ja maanrakennusalat. Hankkeen päätavoitteena on edistää kestävää kehitystä ammatillisen koulutuksen työpaikoilla.

Kuva puuveistoksesta metsässä

Organization of Green Workplace at Vocational School -hankkeemme kolmas liikkuvuusjakso suuntautui Viroon Valgan kaupunkiin. Kaupunkiin, joka jakautuu kahteen maahan – Latviaan ja Viroon. Matkalla mukana olivat Anna-Tytti, Kaisu, Pirjo ja kaksi opiskelijaa Matias maanrakennusalalta ja Remu kaivosalalta.

Tämän liikkuvuusjakson teemana olivat vihreät oppimisympäristöt – aihe, joka selvästi oli käsitetty kahdella tapaa. Toiset olivat miettineet puistoja, kirjastoja yms. tiloja, joissa opiskelijoiden kanssa voi kokoontua silloin tällöin. Toiset taas, kuten REDUn edustajat, olivat miettineet erilaisia oppimisympäristöjä, joissa opiskelijat hankkivat osaamista tärkeänä osana opintojaan. Kaivokset ja maanrakennustyömaat ovat todella vihreitä oppimisympäristöjä, jos vihreällä ajatellaan luontoa ja metsää.

Tällä liikkuvuusjaksolla opettajat olivat jo tuttuja keskenään, muta opiskelijoille tämä oli täysin uusi tilanne ja täysin uudet ihmiset. Valgamaa Kusteöppekeskuksen esittely, opiskelijoiden tekemien presentaatioiden esittely sekä toisen esitysten seuraaminen ja niistä oppiminen ovat tärkeää antia, kun ajatellaan hankkeen onnistumista opiskelijoiden näkökulmasta.

Tässä koulussa erikoisruokavalioita noudattavat oli hienosti otettu huomioon eli aina löytyi vaihtoehto. Lounas tuotettiin oppilastyönä eli kokkiopiskelijat huolehtivat lounaan laittamisesta. Samalla he harjoittelivat alan erilaisia kilpailuja varten. Synergiaa parhaimmillaan!

Täällä kuten Latviassakin kiinnitimme erityistä huomiota koulun tiloihin, jotka olivat melko hulppeat ja todella siistit. Myös täällä useassa paikassa näkyi Euroopan Unionin rahoituksesta kertovia tarroja.

Valga ei ole kovin iso, mutta se on jakautunut kahteen maahan. Rajalla on rajapaalut ja vanha rajamiehen katos. Keskustaan on rakennettu myös keinu, jossa keinuu maasta toiseen.

Liikkuvuusjakso oli kaikin puolin antoisa. Opiskelijat olivat reippaita, voittivat hienosti ujoutensa ja verkostoituivat jo muiden opiskelijoiden kanssa. Sitä oli kyllä ilo katsoa. Tältä osin hanke saavutti jo tavoitteitaan. Hanke kuitenkin jatkuu vielä ensi kevään ja tarkoitus on edistää opiskelijoiden verkostoitumista ohjaamalla heidät seuraavan jo heti liikkuvuusjakson alusta toimimaan ryhmässä koko ohjelman ajan.

Anna-Tytti Sulisalo, hankkeen koordinaattori

Hankkeen kotisivu