CO2REDUction-hanke selvitti uusiutuvan energian nykytilannetta

11.11.2021 julkaistu

Esiselvityshankkeessa kartoitettiin uusiutuvia energiaratkaisuja sekä määritettiin kehitystoimia laadukkaalle opetukselliselle toiminnalle uusiutuvan energian osalta.

Esiselvityksen aiheet

 • Metsäenergia
 • TKI-toiminta
 • Älykäskiinteistö
 • Prosessiautomaatio
 • Lämpöpumput
 • Aurinkokeräimet
 • Aurinkopaneeli
 • Tuulivoima
 • Akusto
 • Vetyteknologia
 • ORC-turbiini
 • Kaasuturbiini
 • Puunkaasutus
 • Biokaasuteknologia

CO2REDUction esiselvityshanke lähestyy loppuaan. Hankkeen tavoitteena oli luoda lähtökohdat uusiutuvan energian hybridituotantolaitokselle, joka toimisi samalla uudenlaisena oppimisympäristönä. Hanke on ollut mielenkiintoinen ja antanut ymmärrystä tämän päivän uusiutuviin energiaratkaisuihin sekä paljon oppeja tulevaan. Myös haasteita on ollut johtuen koronan vaikeuttamista bencmarking-käynneistä yrityksiin. Hanke saatiin kuitenkin toteutettua suunnitellusti, osin Teams-yhteyksiä hyödyntäen.

Kävin kesän 2021 aikana noin kymmenessä uusiutuvan energiantuotannon alan yrityksessä tutustumassa heidän toimintaansa. Toteutin lisäksi hankkeen aikana noin 20 haastattelua maahantuojille ja laitetoimittajille. Yritysten kiireet ja kysyntä toivat selkeästi esille, että sähkö-, automaatio-, talo- ja rakennustekniikan sekä metallialan koulutuksen käyneitä opiskelijoita tarvitaan. Myös REDUlla tämä näkyy talotekniikan, sähkö- automaatio ja rakentamisen alalla, kun näiden alojen opiskelijat työllistyvät hyvin rakennusalan vetäessä. Laadin hankkeesta tulosraportin keräämäni materiaalin perusteella. Selvitys kattaa yllä olevassa luettelossa esitettyjen aiheiden nykytilanteen Suomessa uusiutuvan energian näkökulmasta.  Näiden tietojen perusteella REDUn asiantuntijaryhmä päätti keskittää opettamisen olemassa olevan tekniikan ympärille sen sijaan, että lähdettäisiin panostamaan uuteen ja vaativaan tekniikkaan, kuten vetyyn. Esimerkiksi lämpöpumppujen osalta voidaan kehittää korjaus-, huolto- ja käyttökoulutusta. Ensimmäiset asennetut ilmalämpöpumput alkavat olla jo 20 vuoden ikäisiä, ja näin ollen huollon tai uusimisen tarpeessa.  

Hankkeen myötä tuli useampia uusia hankeideoita, joita on kuvattu tulosraportissa. Yksi keskeinen teema on digitaalisten kaksosten hyödyntäminen opetustoiminnassa. Tulevaisuuden osaajat tehdään nyt, ja hankkeiden kautta selvitystyö tulevaisuuden tarpeista onnistuu paremmin. Tämän esiselvityshankkeen päätyttyä on määritetty, mitä kehitystoimia kannattaa ja tulisi tehdä, jotta pysytään mukana laadukkaassa opetuksellisessa toiminnassa uusiutuvan energian osalta.   

Kirjoittaja:
Sakari Vestinen, projektipäällikkö
CO2REDUction-hanke