Blogi: Tuulivoimasta työtä Lappiin

25.3.2024 julkaistu

REDUssa käynnistyi vuoden vaihteessa JOTPA-rahoitteinen Neljän tuulen voima -hanke, jonka tarkoituksena on vastata tuulivoima-alan työvoimapulaan huolto- ja kunnossapidon työtehtävissä.

Lähdimme hankkeen puitteissa 15.2.2024 tutustumaan Oulun seudun ammattiopistoon, missä on tarjolla tuulivoima-alan huolto- ja kunnossapidon ammatillinen tutkintokoulutus. Koulutusvierailun lisäksi vierailimme Simossa Vestas Finlandin toimipisteessä sekä Torniossa Sumituuli Oy:n toimitusjohtajan kanssa. 

OSAO:n Kaukovainion yksikössä tuulivoiman huolto- ja kunnossapitokoulutuksen ammattitutkinnosta vastaava lehtori esitteli oppimisympäristöä sekä koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinnon sisältöä. Tutustuimme heidän hankkimaansa tuulimyllyn naselliin eli konehuoneen pienoismalliin, minkä tarkoituksena on antaa opiskelijoille vianpaikannukseen liittyviä harjoitustehtäviä. Opiskelijat saavat etsiä käytännössä vian, mikä ilmenisi oikeassa tuulimyllyssä ja suorittaa simuloinnin, jonka avulla vika saadaan paikannettua ja korjattua. Saimme myös tutustua viihtyisästi toteutettuihin opiskeluympäristöihin, joissa OSAO tarjoaa opiskelijoille innostavat puitteet käytännön harjoitusmahdollisuuksien myötä.

opiskeluympäristö

Kuva 1. Opetuskäyttöön rakennettu Tuulimyllyn naselli

Vierailumme aikana kävimme keskusteluja myös opetettavien alojen opintosisällöistä, hankekannasta sekä tuulivoima-alan työllisyydestä Pohjois-pohjanmaan alueella nyt ja tulevaisuudessa. Saimme paljon hyviä vinkkejä ja kannustusta hankkeellemme. Lisäksi mahdollista yhteistyötä tulevaisuudessa haluttiin korostaa ja saimme kutsun tulla uudestaan vierailulle, kunhan hankkeemme on lähtenyt käyntiin.

Seuraavana päivänä lähdimme kohti Simoa, missä meillä oli sovittuna Vestas Finland Oy:n kanssa tutustuminen heidän Simon huoltovarastoon. Huoltovarasto on rakennettu vanhan taimitarhan tiloihin ja siellä on tilat niin materiaaleille, kuin henkilöstölle. Toimitiloissa huomasi hyvin nopeasti, että kyseessä on maailmanlaajuinen tuulivoima-alan huolto- ja kunnossapitoon keskittynyt yritys, koska yrityksen palveluksessa olevien työntekijöiden liikkuvuus ympäri maailmaa oli suurta ja Simossa oli paikallisen henkilökunnan lisäksi työntekijöitä mm. Tanskasta. 

Henkilöstön kanssa keskustellessamme esille nousi eritoten tuulivoima-alan GWO-koulutukset sekä uuden työntekijän perehdyttämiseen käytettävä aika. Vestas näkee jokaisen uuden työntekijän sijoituksena yrityksen työtarpeeseen, vaikka uusien työntekijöiden koulutus on aikaa vievää ja perehdytys aloitetaan siltä tasolta, että uusi työntekijä ei tiedä mitään tuulivoimasta. Tämä näkyy myös palkkauksessa siten, että aloittavan työntekijän palkka on pienempi, mutta palkkakehitystä tapahtuu nopealla aikataululla. Suurin este urahaaveille tuulivoimaloiden huolto- ja kunnossapidon parissa on Vestas Finlandin mukaan kuntotesti. Alan kuntotestivaatimuskriteerit ovat kovat ja lisäksi englantia tulee osata hyvin, koska työkielenä käytetään englantia.

vestas-tuulivoimalayrityksen autoja

Kuva 2. Vestas Finlandin huoltovarastolla Simossa

Meille kerrottiin myös, että tuulivoimaloiden huolto- ja kunnossapidon pariin tarvitaan paljon työvoimaa lähitulevaisuudessa. Lisäksi alaa halutaan tuoda enemmän esille, varsinkin ammattikoulutuksen tasolla. Vaikka pohjakoulutukseksi on toivottu joko konepuolen perustutkintoa tai sähköalan perustutkintoa, niin ne eivät ole välttämättömiä. Lähtökohtaisesti alalle soveltuu melkein mikä tahansa ammatillinen perustutkinto. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että ilman GWO-koulutuksia ei ole mahdollisuutta mennä tuulivoimaloihin työtehtäviin. Toinen huomionarvoinen seikka on se, että tuulivoimaloiden huolto- ja kunnossapitotyö on parityötä, joten kenenkään ei tarvitse työskennellä yksin. Asentajista toiselta täytyy löytyä kuitenkin sähköpätevyys.

Viimeinen vierailukohteemme oli Torniossa, missä tapasimme Sumituuli Oy:n toimitusjohtajan. Hänellä on pitkä käytännön kokemus tuulivoimaloista aina lupa- ja valitusprosesseista tuulivoimaloiden huoltoon. Häneltä saimme paljon hyviä neuvoja siihen, minkälainen alan työnsarkajakauma on eli kuinka paljon tuulivoimalat sisältävät sähkö -ja mekaniikan alan huoltotöitä.

Voimme kiteyttää matkan aikana saamamme palautteen, että toivottavasti hankkeemme myötä pystymme tarjoamaan Lappiin yrityksien tarpeisiin vastaavaa työvoimaa.

Perehdytyskoulutukset ovat pian haussa, joten seuraa koulutuskalenteria mikäli työ tuulivoimaloiden parissa kiinnostaa!

 

Olli Kuisma, projektipäällikkö                                     

Otto Pesonen, asiantuntija