Opiskelusta käytännön vinkkejä esimiestyöhön

7.2.2023 julkaistu

Jälkimarkkinointipäällikkönä toimiva Juha Välikangas opiskeli lähiesimiestyön ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksena. Opiskelu kehitti etenkin vuorovaikutustaitoja sekä antoi paljon käytännön vinkkejä työtehtävien hallintaan.

Koneliike Korteniemellä jälkimarkkinointipäällikkönä työskentelevä Juha Välikangas opiskeli Lähiesimiestyön ammattitutkinnon oppisopimuskoulutuksena. Hän kokee saaneensa koulutuksesta paljon uusia oppeja ja hyötyjä omaan työhönsä. 

- Suurin hyöty koulutuksessa oli käytännön opit, joita jaettiin toisten opiskelijoiden kanssa. Vastaavassa asemassa eri yrityksessä toimivien kanssa saatiin hyviä keskusteluita erilaisista käytännön toimintatavoista. Tästä sain myös lisää itseluottamusta omaan johtamiseeni, Välikangas kertoo. 

Koulutuksessa paneuduttiin muun muassa erilaisten ihmisten kohtaamiseen sekä vuorovaikutustaitojen ja palautteen antamisen kehittämiseen. Välikangas kehittyi koulutuksen aikana vuorovaikutustaidoissa, ja niitä hän hyödyntää päivittäin omassa työssään. 

- Erilaiset luonteet tarvitsevat erilaisen lähestymistavan. Keskustelutaidot korostuvat etenkin ongelmatilanteissa, Välikangas muistuttaa. 

Koulutus antoi Juhalle myös paljon pieniä käytännön vinkkejä, jotka helpottavat arkea. Hän on oppinut priorisoimaan työtehtäviä sekä hallitsemaan työtehtäviä aiempaa paremmin. Hektisessä työssä työtehtäviä kertyy välillä jonoksi asti, joten erilaiset työkalut ovat auttaneet niiden jäsentämisessä ja priorisoinnissa. 

- Teen nykyään listaa tekemättömistä työtehtävistä ja viivaan yli listasta tehtäviä sitä mukaa, kun saan niitä hoidettua. Jos tiedostan jossain asiassa menevän alle viisi minuuttia, teen sen heti, enkä lisää sitä ollenkaan työlistalle, hän kertoo. 

Opiskelun yhteensovittaminen työn kanssa sujui yllättävänkin helposti, ja varsinaiset koulutehtävät saatiin aina käytyä läpi lähiopiskelupäivien aikana, jolloin lisätyötä vapaa-ajalle ei kasaantunut opinnoista. 

- Kuvittelin, että koulutus olisi todella töisevä ja rasittaisi jo muutenkin kiireistä arkeani, mutta olin väärässä. Kotitehtäviä tai iltaopiskelua ei ollut ollenkaan. Ennemminkin kotiläksynä oli aina hyödyntää opittuja asioita arkityössä ja oli mukava huomata heti konkreettisia hyötyjä opituista asioista, Juha iloitsee. 

- Suosittelen ehdottomasti koulutusta kaikille esimiesasemassa työskenteleville. Koulupäivät ovat mielenkiintoisia ja asiapitoisia sekä tuovat arkeen mukavaa vaihtelua. Luennoitsijat ovat kokeneita ja ammattitaitoisia. 

Kuva: Jarno Niemi

Lähiesimiestyön ammattitutkinto alkaa oppisopimuskoulutuksena seuraavan kerran maaliskuussa 2023. Haku on auki koulutuskalenterissa 27.2.2023 saakka.