OKM:n lisäsuoritepäätös tukee opetusta ja ohjausta

13.5.2022 julkaistu

REDUlle myönnettiin OKM:n perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta yli 1,4 M€ vuodelle 2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuoden 2022 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellään jatkanut vuonna 2019 alkanutta opettajien ja ohjaajien palkkauksen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimien lisärahoitusta ja myöntänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille valtionosuusrahoitusta myös vuodelle 2022. Myönnetyillä lisärahoituksilla on REDUssa palkattu laaditun rekrytointisuunnitelman mukaisesti opettajia, opinto-ohjaajia, ammatillisia ohjaajia, koulunkäynninohjaajia, oppivelvollisuuskoordinaattori sekä asuntola- ja vapaa-ajanohjaaja ja yhteisöpedagogi (yhteensä 36).

Vuodelle 2022 Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi REDUlle ministeriölle toimitetun hakemuksen perusteella ao. lisärahoitusta 1.268.972 €.  Myönnetty lisärahoitus käytetään jo tehtyjen henkilörekrytointien palkkakustannuksiin. Näin halutaan turvata jokaiselle opiskelijalle hänen tarvitsemansa opetus, ohjaus ja tuki. Tänä keväänä oli lisäksi haettavana  ensimmäistä kertaa lisärahoitusta oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun ja tähän toimintaan REDUlle myönnettiin vuodelle 2022 166.020 €. Yhteensä REDU sai lisärahoitusta 1.434.992 €.