Asteelta toiselle -hanke panostaa varhaiseen puuttumiseen

12.1.2023 julkaistu

TUVA-ryhmässä toteutetussa pilotissa on saatu hyviä tuloksia positiivisen läsnäolon ja koira-avusteisen toiminnan kautta.

Asteelta toiselle -hanke tukee nuoria opiskelun siirtymävaiheissa. Tarkoitus on ehkäistä koulupudokkuutta ja vastata etenkin oppivelvollisuuden laajenemisen mukanaan tuomiin haasteisiin.

Yhtenä hankkeen pilottiryhmänä REDUssa on TUVA-ryhmä, eli tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskeluryhmä Jokiväylän toimintayksikössä. Erityisteemana tässä pilotissa on toiminnallisuus ja koira-avusteisen toiminnan kehittäminen. Hankkeen toimenpiteiden avulla ryhmässä on voitu panostaa tavallista enemmän muun muassa ryhmäytymiseen ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen. Ryhmän arkeen on saatu myös paljon positiivisuutta hanketyöntekijä Katja Paasivirran sekä Tilda-koiran kautta.

Tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa eli TUVAssa opiskelijat saavat vahvistusta ammatinvalintaan, omien vahvuuksien löytämiseen tai opiskelutaitojen parantamiseen. Koulutuksen aikana opiskelijat voivat muun muassa tutustua eri alojen koulutuksiin ja työtehtäviin. Tarkoitus on, että TUVAn jälkeen opiskelijat siirtyvät toisen asteen opintoihin.

- TUVAssa on tärkeää kehittää taitoja, joilla voi mennä koulutuskokeiluun tai työelämään tutustumaan. Hankkeen kautta me ollaan saatu paljon uutta materiaalia ja lisäresurssia työskentelyyn. Se on tuonut äärettömän hyvän lisän sekä minun työhöni opettajana, että hyödyttänyt opiskelijoita, opettaja Nina Siipola kertoo.

TUVA-ryhmän kokoonpano elää jatkuvasti, sillä uusia opiskelijoita tulee mukaan pitkin lukuvuotta, ja samaan aikaan osa opiskelijoista siirtyy eteenpäin opiskelupolullaan. Tämä aiheuttaa tietynlaisia haasteita etenkin ryhmäytymisen kannalta. Asteelta toiselle -hanke on tuonut mukanaan paljon uusia ryhmäytymisen menetelmiä, ja muun muassa erilaiset retket on pystytty hyödyntämään entistä paremmin ryhmäytymisen tukena.

Etenkin erilaisilla retkipäivillä, mutta myös muussakin TUVA-ryhmän toiminnassa on säännöllisesti mukana Katja Paasivirran Tilda-koira, joka on rodultaan amerikanbulldoggi. Katja on suorittanut eläinavusteinen valmentaja -koulutuksen, ja Tilda on antanut koulutukseen liittyen työnäytön ja läpäissyt soveltuvuusarvioinnin. Koiran mukanaolon on koettu edistävän ryhmän vuorovaikutusta ja lisäävän turvallisuuden tunnetta ryhmän toiminnassa.

- Koiran mukanaolo on auttanut opiskelijoita tunnistamaan omia tunteitaan sekä helpottanut vuorovaikutusta ja kommunikointia. Tildan avulla nuoret ovat avautuneet myös meille aikuisille helpommin. Koira tuo mukanaan vuorovaikutusta ihan huomaamatta, Katja Paasivirta kertoo.

Hankkeen pilotissa on todettu, että mitä enemmän opiskelijoilla on turvallisia aikuisia ympärillään, sitä enemmän positiivisuutta se ruokkii. Hyvät tulokset ja kokemukset on tarkoitus juurruttaa laajemminkin eri opiskeluryhmien arkeen REDUssa.

- Katjan ja Tildan myötä TUVA-ryhmään on tullut paljon lisää välittämisen kulttuuria. Hankkeen sisäänajo on onnistunut tosi hyvin tässä ryhmässä. Kun saatiin mukaan toinen aikuinen, jolla on sosiaali- ja kuntoutusalan ammatillinen tausta, niin on voitu hyödyntää paremmin muun muassa ne ryhmän kanssa tehdyt retket. Kaikkeen tekemiseen on saatu lisää läsnäoloa, Nina summaa.   


TUVA-opiskelijat paistamassa makkaraa työskentelypäivän päätteeksi. Tilda-koira on tässäkin hommassa innolla mukana.