Opiskelijapalautekyselyn  tulosten käsittelyn dokumentointilomakkeet

Lomakkeen tiedot lähetetään valitun toimialan tai toimintayksikön vastaavalle päällikölle sähköpostiin.

Lomakkeen kopio lähetetään REDUn laatukoordinattorille sekä lomakkeelle syötettyyn sähköpostiosoitteeseen.