Hankesivut
muut hankkeet 

Vertaansa vailla – verkostot johtamisen tukena


Hankeaika: 1.1.2021 - 30.6.2022
Kohderyhmä: Oppilaitoksen johto

Tavoitteet

Koulutuksen järjestäjien muutosjohtamisen tuki sekä pedagogisen johtamisen ja palvelujen johtamisen kehittäminen. Kasvattaa muutoskyvykkyyttä organisaation eri tasoilla – mm. ennakointijohtaminen, reformin, säädösmuutoksien muotoutuminen osaksi arjen tekemistä - toimintakulttuurin uudistamisella. Strategisten tavoitteiden jalkauttaminen ydinprosesseihin. Valmentavan ja jaetun pedagogisen johtamisen kehittäminen, niin että se koskee koko oppilaitosyhteisöä – parantaa oppimistuloksia ja oppimisen edellytyksiä, vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä valmentavaa työkulttuuria (yhteisöllinen johtaminen).
Edistää hyväksi havaittujen pedagogisten toimintamallien ja –palveluprosessien toimeenpanoa ja käyttöönottoa pedagogisen johtamisen ja palveluprosessien johtamisen kehittämisellä, esim. HOKS -prosessien johtaminen, työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosessien johtaminen (KOSO/OPSO), työelämäpalveluiden prosessien johtaminen, hakeutumispalveluiden prosessien johtaminen, nivelvaiheen koulutusten pedagoginen yhteistyö.

Toteuttajat

Opetushallituksen rahoittamassa ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymän OMNIAn koordinoimassa hankkeessa osatoteuttajina ovat: Helsingin kaupunki - Stadin ammatti -ja aikuisopisto, Hyria koulutus Oy, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä GRADIA, Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä KPEDU, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda, Koulutuskeskus Salpaus – kuntayhtymä, Länsirannikon Koulutus Oy WinNova, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksia, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu, Tampereen kaupunki - Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Turun kaupungin sivistystoimiala - Turun ammatti-instituutti, Vaasan kaupunki Vamia, Vantaan ammattiopisto Varia, Yrkesakademin i Österbotten.

Lisätietoja:

Lapin koulutuskeskus REDU
projektipäällikkö
Henna Poikajärvi 
puh. 040 485 8249
henna.poikajarvi(at)redu.fi

 
opetushallitus.png