Ammattitaidon hankkiminen

Täältä löydät Lapin ammattiopiston aikuiskoulutukseen mallinnettuja palvelukuvauksia, jotka ovat vapaasti käytettävissä.

Ukot_Ammattitaidon_hankkiminen.png

Selkokieli opetusmateriaaleissa
Selkokieli on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea ja/tai ymmärtää yleiskieltä. Selkokieli on rakenteeltaan ja sanastoltaan yleiskieltä luettavampaa ja helpommin ymmärrettävää. Selkokielestä hyötyvät kaikki mm.
- henkilöt joilla on ongelmia hahmottamisessa, tarkkavaisuudessa ja keskittymisessä (esim. ADHD)
- henkilöt, joilla on kielellisiä vaikeuksia (lukivaikeus)
- henkilöt, joilla on laaja-alaisia oppimisvaikeuksia
- henkilöt, joilla on mielenterveysongelmia (esim. masennus)
- ikääntyvät henkilöt
- maahanmuuttajat

Selkokieliopas


Lähtötasokartoitus tietotekniikkaan
Tietotekniikkaopetukseen on suunniteltu Lähtötasokartoituksen testi, jonka avulla opettaja saa nopeasti käsityksen ryhmän tietotekniikkataitojen tasosta. Kartoitus on hyvä tehdä heti ryhmän aloitusvaiheessa, jolloin opettajalla on mahdollisuus ennakkoon tehdä tuntisuunnitelma opetusryhmän tasoa vastaavaksi. Ryhmän ollessa kovin eri tasoinen, voidaan opetusta jakaa kahteen eritasoiseen ryhmään.
 
 
Tietotekniikkataidoissa on suuriakin eroja eri koulutusalojen aikuisopiskelijoilla. Edelleen myös löytyy asenteellisuutta tietokoneen käyttöön eli niitä aikuisia, jotka eivät edes haluaisi opetella
 
Selkokieliset tietotekniikkaoppaat on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat ohjeita alkeiden opetteluun.
 
Selkokieliset oppaat:
Vertaistuutori
Jokaisella on oikeus oppimiseen ja ammattitaidon hankkimiseen opiskelemalla kykyjensä mukaisesti. Oppimisen haasteet eivät ole oppimisen esteenä. Jokaisella on mahdollisuus opiskella omalla tavallaan. Opiskelijalla on mahdollisuus saada vertaistuutori opintojensa tueksi, joka toimii yhteistyössä opettajan kanssa.  Vertaistuutori neuvoo, tukee ja ohjaa toista opiskelijaa opinnoissa.

Opi oppimaan
Opi oppimaan opas on opettajan tietopaketti. Siihen on kerätty materiaalia, tehtäviä, esimerkkejä ja linkkejä opiskelijan oppimisen valmiuksien kehittämiseen. Opasta voi käyttää vaiheittain koko opiskeluprosessin ajan. Oppimaan oppiminen on taito, jossa opiskelija osaa käyttää erilaisia oppimistekniikoita saavuttaakseen oppimiseen liittyvän päämäärän. Oppimisvaikeudet eivät ole este opinnoissa tai työelämässä pärjäämiseen. Lukikansioon on kerätty vinkkejä, joiden avulla oppiminen on helpompaa.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK