Hankesivut
muut hankkeet 

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png Vipuvoimaa EU:ltaELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB.png

Tuunattua osaamista tulevaisuuden teille ja autoille (TOTTA)

Hankkeen toteuttamisaika: 1.9.2020 – 31.1.2023 
Hankkeen kustannukset: 266 425€ 
EU rahoitus: 213 140€ 
Rahoittava viranomainen:  
Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Euroopan sosiaalirahasto
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma

 

Tavoite 

Hankkeen konkreettisina tavoitteina: 

  • Tiivistää autoalan ammatillisen koulutuksen ja työelämän välistä yhteistyötä Lapin alueella.
  • Suunnitella yhdessä työelämän kanssa uusia räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia, joilla voidaan vastata paremmin työelämän osaamistarpeisiin osana perustutkin-, ammattitutkinto- ja erikoisammattitutkintokoulutusta.
  • Parantaa autoalan opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja tukea heidän nopeampaa kiinnittymistä työelämään.

Projektin laajemmat, pidempiaikaiset tavoitteet: 

  • Saada Lappiin osaavia työntekijöitä kasvavalla ja nopeasti muuttuvalla autoalalla.

 

Tulokset 

Hankkeen tuloksena Lapin koulutuskeskus REDUn autoalan opetus- ja ohjaushenkilöstön osaaminen on vahvistunut. Hankkeen aikana kehitettyä uutta oppimisympäristöä hyödynnetään autoalan opetuksessa täysimääräisesti. 

Hankkeen aikana REDUn autoalan koulutuksen, työelämän ja maahantuojien välinen yhteistyö on tiivistynyt ja tämän seurauksena on syntynyt autoalan kehittämisverkosto. Kehittämisverkostossa mukana olevat työelämän edustajat osallistuvat koulutuksen kehittämiseen. Yhdessä työelämän kanssa on suunniteltu ja toteutettu yhteisiä tilaisuuksia. Rekrytointityyppisissä tilaisuuksissa yrityksillä on mahdollisuus esitellä yrityksensä työpaikkoja opiskelijoille. 

Tuloksena on suunniteltu ja pilotoitu vähintään kolme koulutuskokonaisuutta, jotka vastaavat alueen yritysten osaamistarpeisiin sekä on suunniteltu ja pilotoitu projektimuotoisena toteutettava sähkö- ja hybridiauton korjauksen opetuksen toimintamalli ja sitä tukeva opetusmateriaali. Pilottikoulutuksiin osallistuneiden opiskelijoiden ja työelämän edustajien osaaminen on kasvanut. 

 

Yhteystiedot

Voutilainen Mikko
projektipäällikkö
Lapin koulutuskeskus REDU
mikko.voutilainen(at)redu.fi
+358 40 5691560