Hankesivut
muut hankkeet 

Seuratoiminnan työhyvinvoinnin kehittäminen/ S21897

Päätoteuttaja: Santasport Lapin Urheiluopisto, Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä
Kohderyhmä/kumppanit: Hankkeen kohderyhmänä on Lapin alueen urheiluseuraorganisaatioiden johto ja urheiluseuroissa työskentelevät henkilöt.
Aikataulu: 1.3.2020 – 28.2.2023
Lisätietoja: Soili Lehtinen, puh. 040 670 6019
Rahoituslähteet: ESR 2014-2020 / Kestävää kasvua ja työtä / Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus / Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen
Kokonaisbudjetti: 364 600 €

 

Tavoite:

Hankkeella haetaan ratkaisua Lapin alueella toimivien urheiluseurojen työntekijöiden työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin seuratyön arjessa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa lappilaisissa urheiluseuroissa työskentelevien henkilöiden työhyvinvointia kehittämällä työnorganisoimisen ja johtamisen toimintamalleja sekä lisäämällä seurojen johdon ja työntekijöiden työhyvinvointi- ja rekrytointiosaamista.

Hankkeessa kartoitetaan pohjoissuomalaisten urheiluseurojen toimintakulttuuria, toimintatapoja ja työhyvinvoinnin nykytilannetta. Kartoituksen pohjalta kehitetään työhyvinvointia, työn organisointia ja uusien työntekijöiden rekrytointia tukevia toimintamalleja ja työkaluja sekä järjestetään koulutusta em. teemoista.

Osaamisen lisäämisellä parannetaan urheiluseuroissa työskentelevien työssä jaksamista ja työn tehokkaampaa organisointia ja toteutusta.

Tulokset:

Hankkeen tuloksena lappilaisten urheiluseurojen osaaminen työhyvinvointiin, työn organisointiin ja johtamiseen liittyvissä asioista lisääntyy. Organisaatiot saavat käyttöönsä uusia toimintamalleja ja työkaluja.

Hankkeen konkreettisena tuloksena syntyy urheiluseuroissa työskentelevien henkilöiden työssä jaksamista tukeva toimintamalli ja sitä tukeva sähköinen sovellus, työn organisoinnin ja johtamisen digitaalinen alusta sekä rekrytointitoimintamalli.

Hankkeessa kehitettävä rekrytointitoimintamalli ja uudenlainen toimintakulttuuri edesauttavat uusien työpaikkojen syntymistä urheilun ja liikunnan osaajille.

ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB.png
EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png
Vipuvoimaa EU:lta
Olympic training center Rovaniemi logo