Hankesivut
muut hankkeet 

Euroopan aluekehitysrahasto Vipuvoimaa EU:lta Lapin liitto

Koneellinen puunkorjuu ja kaukokuljetus ilmastonmuutoksen haasteissa- investointihanke

Hankkeen toteuttamisaika: 01.01.2020-31.12.2022
Hankkeen kustannukset: 1.873.258€
EU rahoitus: 1.311.280€
Rahoittava viranomainen:
Lapin liitto
Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto

Tavoite

Hankkeen konkreettisina tavoitteina:

Hankkeen tavoitteena on investoida uuden tyyppisen teknologian omaavat metsäalan oppimisympäristöt alan koulutuksiin. Hankkeessa tullaan ottamaan erityisesti huomioon ilmastonmuutoksen, fossiilisen polttoaineen käytön vähentäminen, päästöjen vähentämisen sekä metsille asetettujen hiilinielujen edellyttämät vaatimukset metsäkoneiden ja puutavara-autojen käytössä oppimisympäristöinä.

  • investoida uuden tyyppisen teknologian omaavat metsäalan oppimisympäristöt metsäalan koulutuksiin
  • Metsäkoneet: simulaattorit, hakkuukone, kuormatraktori 
  • Kuljetuskalusto: metsäkoneiden kuljetukseen, puutavaran kaukokuljetukseen

Projektin laajemmat, pidempiaikaiset tavoitteet:

  • Parantaa nykyisiä oppimisympäristöjä
  • Energiatehokkuuden, vähähiilisyyden ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen
  • Saada metsäalalle uusia innovatiivisia toiminta- ja oppimisympäristöjä sekä erityisosaamist

Tulokset

Hankkeen lopputuloksena Lapin koulutuskeskus REDU:n Jänkätien toimintayksikkö tulee olemaan yksi maamme nykyaikaisimmista metsäalan osaamiskeskuksista, jossa myös tulevaisuuden osaamistarpeet on huomioitu. 

Hankkeessa investoidaan erilaisia raskaiden työkoneiden oppimisympäristöjä metsäalan koulutusten tarpeisiin. Opppimisympäristöt muodostavat kokonaisuuden aina alkeiskoulutuksesta metsäkone- ja puutavaran kaukokuljetusalojen ammattilaiseksi. Hankkeessa investoitujen oppimisympäristöjen avulla voidaan edesauttaa tulevien ja jo ammatissa olevien metsäalan opiskelijoiden ammatillisten vaatimusten parantamisessa ja kehittämisessä.

Yhteystiedot

Kauko Jaukkuri
Projektipäällikkö
Lehtori, hankintavastaava
Jänkätien toimintayksikkö
puh. 0400190633
kauko.jaukkuri(at)redu.fi