Hankesivut
muut hankkeet 

Kuvassa talvinen metsämaisema jossa maantie jatkuu auringonlaskussa horisonttiin.

Pohjoinen johtamisen foorumi - uudistavilla toimintamalleilla kasvuun ja kehitykseen Lapissa

Pohjoinen johtamisen foorumi Lappilaisten yritysten ja organisaatioiden toimintaympäristö on murroksessa. Toimintaympäristön muutokset, kuten digitalisaatio, ikärakenteen muutokset, kansainvälistyminen ja kestävä kehitys luovat uusia haasteita johtamiselle.

Lapin koulutuskeskus REDU yhdessä Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston kanssa kehittää nyt lappilaisille organisaatiolle ja yrityksille osaamista, joka tukee niiden menestystä ja vaikuttavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä.

Pohjoisen johtamisen foorumin konseptoinnin myötä luomme alueelle johtamisen yhteistyöverkoston, verkoston jäsenten vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa tukevat käytänteet sekä koulutuskokonaisuudet yrityksille. Hankkeen tuloksena Pohjoisen alueen yritysten ja työnantajien johtamisen laatu, työhyvinvointi ja tuottavuus paranevat. Lisäksi kehittämistyö ja tulokset vahvistavat eri toimialojen välistä verkostoitumista ja yhteistyötä. Kehittämistyö perustuu Lapin alueen johtamisen osaamistarpeisiin.

Toteuttajat

Hanke toteutetaan Lapin koulutuskeskus REDUn, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteistyönä. Hankkeen toteuttamisaika on 1.8.2020-31.5.2023.

Hankkeen Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. Tukipäätöksen on tehnyt Pohjois-Pohjanmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanketta hallinnoi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU).

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Antti Ruotsalainen
antti.ruotsalainen(at)redu.fi
040 836 3390

Helena Kangastie
helena.kangastie(at)lapinamk.fi
0400 518723

Krista Rautio
krista.rautio[at]ulapland.fi
040 4844 075

 

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png Vipuvoimaa EU:lta ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB.png

REDU-logo-vaaka-plain-www.png LaY_keskitetty_SRGB_web.png lapinamk_rgb.jpg