Hankesivut
muut hankkeet 

Kuvassa talvinen metsämaisema jossa maantie jatkuu auringonlaskussa horisonttiin.

Pohjoinen johtamisen foorumi - uudistavilla toimintamalleilla kasvuun ja kehitykseen Lapissa

Pohjoinen johtamisen foorumi vastaa lappilaisten yritysten tarpeeseen kehittää johtamisen käytäntöjä. Lapin koulutuskeskus REDU:lla, Lapin ammattikorkeakoululla ja Lapin yliopistolla on vahva osaaminen johtamis- ja esimiestyön koulutuksessa. Tässä hankkeessa hyödynnetään kaikkien kolmen oppilaitoksen osaamista ja yhteistyöverkostoja.

Hankkeessa selvitetään Lapin alueen yritysten ja muiden työnantajien johtamisen osaamistarpeita. Näiden tarpeiden pohjalta kehitetään koulutuksia ja toimintatapoja parantamaan yritysten johtamisosaamista. Koulutuksissa sekä yhteistyöverkostossa päästään hyödyntämään eri toimialojen osaamista myös vertaisoppimisen kautta.

Hankkeessa luodaan Pohjoinen johtamisen foorumi -konsepti, joka sisältää johtamisen yhteistyöverkoston, sitä tukevan digitaalisen alustan ja koulutuskokonaisuudet yrityksille. Hankkeen tuloksena yritysten ja työnantajien johtamisen laatu, työhyvinvointi ja tuottavuus paranevat. Hanke vahvistaa eri toimialojen välistä verkostoitumista ja yhteistyötä.

Toteuttajat

Hanke toteutetaan Lapin koulutuskeskus REDUn, Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteistyönä. Hankkeen toteuttamisaika on 1.8.2020-31.5.2023. 

Hankkeen Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto. Tukipäätöksen on tehnyt Pohjois-Pohjanmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanketta hallinnoi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä (REDU).

Lisätietoja

Projektipäällikkö
Antti Ruotsalainen
antti.ruotsalainen(at)redu.fi
040 836 3390

Helena Kangastie
helena.kangastie(at)lapinamk.fi
0400 518723

Moona Naakka
moona.naakka(at)ulapland.fi
044 474 4323

 

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png Vipuvoimaa EU:lta ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB.png

REDU-logo-vaaka-plain-www.png LaY_keskitetty_SRGB_web.png lapinamk_rgb.jpg