Hankesivut
muut hankkeet 

OSTE – Osaamisella työelämään, osatyökykyisten tuettu osaamisen vahvistaminen 

Työkyky vaihtelee elämän eri vaiheissa ja siihen voi vaikuttaa moninaiset tekijät.  Sairaus, vamma tai elämäntilanne voi aiheuttaa työkykyyn tilapäistä tai jatkuvaa työkyvyn osittaista heikkenemistä. Osatyökykyisyyttä on monenlaista ja se on sidoksissa henkilön toimintakykyyn, työhön ja työn vaatimuksiin. Henkilö on työkykyinen, kun hänen yksilölliset edellytykset ja vahvuudet ovat tasapainossa työn vaatimusten kanssa.

Tavoite:

OSTE -hankkeen tavoitteena on tukea osatyökykyisten ja niiden henkilöiden työllistymistä, joiden työkyky voi olla vaarassa alentua.Tähän vaikutetaan osaamista vahvistamalla, kehittämällä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluita (TNO) sekä edistämällä työelämän valmiuksia työllistää osatyökykyisiä työntekijöitä. 

REDUn osalta päätavoitteena hankkeessa on pilotoida ja mallintaa toimintamalli, jossa ohjaus ja tukipalvelut kootaan yhteen. Tavoitteena on, että osaamisen kehittämisestä kiinnostuneen osatyökykyisen kokonaistilanne voidaan määrittää verkostossa niin, että hänelle voidaan tarjota tarvittava moniammatillinen tuki ja räätälöidä työllistymistä tukeva osaamisen kehittämisen polku, joka voi koostua koko ammatillisen tutkinnon suorittamisesta tai yksittäisen tutkinnon suorittamisesta.

Kohderyhmä:

  • Työllistymis- ja kouluttautumisvaiheessa olevat osatyökykyiset työttömät työnhakijat
  • Osatyökykyiset ja siitä johtuen työttömyysuhan alla olevat työntekijät
  • Työnantajat
  • Eri organisaatioiden tieto-, neuvonta- ja ohjaus (TNO) toimijat
  • Opinnoista työelämään siirtymässä olevat opiskelijat, joita osatyökykyisyys tai sen uhka koskee
  • Oppilaitoksissa ohjaustyössä toimivat henkilöt
  • Ammatillisen 2. asteen opiskelijat mm. ryhmäytymisen ja vertaistuen näkökulmasta

Hankkeen toivotut tulokset:

  • Osatyökykyiset henkilöt työllistyvät osaamisen kehittymisen avulla.
  • Alueen tieto-, neuvonta- ja ohjaus (TNO) -verkosto vahvistuu ja laajentuu ja verkoston mahdollisuudet tukea osatyökykyisiä henkilöitä kehittyvät.
  • Työelämän valmiudet ja halu työllistää osatyökykyisiä henkilöitä paranevat.

Toteuttajat:

OSTE -hankkeen päätoteuttajana toimii Lapin ammatikorkeakoulu. Koulutuskeskus REDU on hankkeen osatoteuttaja yhdessä Lappian ja Lapin yliopiston kanssa.

Aikataulu: 19.10.2020 - 30.6.2023
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ESR
Kokonaisbudjetti: 1 072 152 €
Redun osuus budjetista: 274 249 €

Yhteystiedot:

Hankekoordinaattori
Sanna Karhu
0404864902
sanna.karhu(at)redu.fi

Ammatillinen ohjaaja
Kaisu Haataja
0404841764
kaisu.haataja(at)redu.fi

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png Vipuvoimaa EU:ltaELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB.png

REDU-logo-vaaka-plain-www.pnglapinamk_rgb.jpg Lappia_rgb_lev.200pix.jpg

 LaY_keskitetty_SRGB_web.png