Hankesivut
muut hankkeet 

Ohjauksella opintoihin (OHO) -hanke

Muuttuva työ- ja koulutuskenttä ovat mahdollistaneet nuoren osaamisen kehittämisen joustavammin. Samalla koulutusalan valinta on lukuisten vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien keskellä vaikeampi päätös. Haastavaa on löytää nuoren omiin tilanteisiin ja vahvuuksiin sopiva opintopolku. 

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDUn hallinnoima Ohjauksella opintoihin -hanke toteutetaan 1.3.2019-31.8.2021 välisenä aikana. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto ja tukipäätöksen hankkeelle on tehnyt Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hankkeen budjetti on 373 029 €.

 

Hankkeen tavoitteet 

Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintamalli erilaisista lähtötilanteista koulutukseen hakeutuville nuorille. Hankkeen yhteistyö sidosryhmien kanssa vahvistaa ja kehittää verkoston ammatillista ja monialaista osaamista tarjoten nuorelle mielekkäät ja toimivat yksilölliset ohjauspolut opintoihin. 

Hankkeessa mallinnetaan ja pilotoidaan erilaisia ohjauspolkuja nuorten (15-29 -vuotiaiden) ammatilliseen kouluttautumiseen ja sitä kautta työllistymiseen sekä syrjäytymisen ehkäisyyn. 

 

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat ilman opiskelupaikkaa jääneet nuoret, ammatillisen tai lukiokoulutuksen keskeyttäneet nuoret ja ammatinvaihtajanuoret sekä työllistymistä edistävää ja osaamista täydentävää koulutusta tarvitsevat nuoret. 

Koulutuksen hankkiminen tai olemassa olevan osaamisen täydentäminen on keskeistä kohderyhmän työllistymisen kannalta. 

 

Hankkeen tulokset

Hankkeen tuloksena saadaan erilaisista lähtötilanteista koulutukseen hakeutuvia nuoria varten toimintamalli, jossa mallinnetaan erilaisia koulutukseen hakeutumisen polkuja. Polkujen kehittämisen myötä edistetään asiakkaan koulutukseen pääsyä. Samalla kehitetään kouluttautumiseen liittyvää ohjausta sekä koulutus- ja kouluttautumisvaihtoehtoja. Polkumallien kehittämisen myötä niin ikään ehkäistään myös syrjäytymistä.  

Hankkeessa hyödynnetään Ohjaamo-verkoston tarjoamaa alustaa ja sen tarjoamia palveluja yhteiskehittämiselle. Hankkeessa pyritään nuoren urasuunnittelun ja yksilöllisen, opintoihin johtavan polun löytämiseksi etsimään tavat hyödyntää ammatillisen koulutuksen mahdollisuuksia opintoihin ohjautumisessa. 

 

Rahoittajien logot

 

Lisätietoja:

Karita Arminen
projektipäällikkö
puh. 040 528 9571
karita.arminen(at)redu.fi 
 
Krista Heikkinen
asiakasvastaava
puh. 040 538 6075
krista.heikkinen(at)redu.fi