Hankesivut
muut hankkeet 

Nostetta - hanke työnantajakuvaa kehittämässä

#Työntekijäkokemus

Työntekijäkokemus on monen tekijän yhteissumma ja ehkäpä tärkein työnantajakuvan osa-alue. Se alkaa muodostua jo työnhakuvaiheessa, minkä jälkeen siihen voidaan vaikuttaa hyvällä perehdyttämisellä. Työntekijäkokemus sisältää työhyvinvointiin liittyviä asioita, kuten työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen sekä työtehtävien mielekkyys. Siihen kuuluu tunne siitä, että työnantaja arvostaa työntekijäänsä. Kun työtehtävät ovat oman osaamisen kannalta sopivia, työntekijäkokemus paranee. Sitä voidaan vahvistaa myös kehittämällä työntekijöiden osaamista ja uusia työelämätaitoja.

#Asiakaskokemus

Työnantajakuvaan vaikuttaa myös asiakaspalvelu: miten asiakkaan tarpeeseen vastataan? Millaiseksi muodostuu asiakkaan ja yrityksen välinen vuorovaikutus ja ovatko arvot yhtenäiset? Yrityksen luoma tunne, tarina ja mielikuva ovat merkittävässä roolissa asiakaskokemuksen muodostumisessa. 

#Viestintä

Sisäinen viestintä vaikuttaa työntekijäkokemuksen syntymiseen. Ei ole yhdentekevää, kerrotaanko työntekijöille tavoitteista, arvoista, tuloksista ja muutoksista, vai annetaanko työyhteisön tehdä omia johtopäätöksiään epätietoisuuden vallitessa. Kokonaisuuden ymmärtäminen kannustaa itseohjautuvuuteen, työn mielekkyyden kokemiseen ja tuloksellisuuteen. Hyvä työntekijäkokemus näkyy yrityksen ulkopuolella työntekijöiden tavassa puhua työpaikastaan. Tyytyväiset työntekijät puhuvat yrityksestä hyvää. Ulkoinen viestintä taas kertoo mahdolliselle asiakkaalle yrityksen palveluista, tuotteista ja arvoista. 

#Vastuullisuus

Yrityksen on toimittava vastuullisesti usealla osa-alueella. Kestävällä tavalla tehdyt ratkaisut kertovat siitä, että yrityksessä arvostetaan ympäristöä. Ympäristövastuun lisäksi hyvä työnantaja hoitaa asianmukaisesti ja ajallaan myös maksuvelvoitteensa. Lakia noudatetaan niin työsuhteissa kuin liiketoiminnassakin. Vastuullisesti toimiva yritys huolehtii työyhteisönsä hyvinvoinnista ja puuttuu ongelmatilanteisiin.

nostetta_logot_web4.pngnostetta_logot_web3.png