Hankesivut
muut hankkeet 

Hankkeen palvelut 

NOSTE-paketit

NOSTE-paketin valinneet yritykset ovat sitoutuneita kehittämään työnantajakuvaansa pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Paketti sisältää sovitun määrän ulkopuolisen asiantuntijan pitämiä valmennuksia, hankehenkilöstön vetämiä työpajoja sekä osaamistarvekartoituksia. Työnantajakuvan kehittymistä mitataan hankkeen aikana monin eri tavoin, esimerkiksi työtyytyväisyyskyselyillä. Yritys voi olla mukana hankkeen alusta loppuun tai yhdessä sovitun jakson ajan.

Työpajat

Työpajoja järjestetään alueellisesti tai yrityskohtaisesti. Ne ovat osallistujille maksuttomia ja kestävät 3-4 tuntia. Hanketyöntekijöiden vetämissä työpajoissa perehdytään:

  • työnantajakuvan kehittämiseen
  • työhyvinvoinnin ja työntekijäkokemuksen muodostumiseen sekä näiden merkitykseen työssä jaksamiseen ja toiminnan kehittämiseen
  • osaamisen ja osaamistarpeiden kartoittamiseen sekä osaamisen kehittämiseen
  • esimiestyön muuttuviin sisältöihin, aiheina esimerkiksi esimiehen rooli työyhteisössä tai yksilön itseohjautuvuuden tukeminen

Valmennukset

Valmennukset voivat olla yrityskohtaisia tai useammalle yritykselle yhteisiä. Valmennuksissa käytetään hankkeen ulkopuolisia asiantuntijoita.
Valmennusten teemoja ovat

  • työnantajakuvan merkityksen tunnistaminen ja hyödyntäminen
  • osaamisen vahvistaminen, esimerkiksi kulttuuri- tai palveluosaamisen kehittäminen
  • työyhteisön sisäisten käytänteiden kehittäminen
  • esimiestyön kehittäminen

Seminaarit

Hanke järjestää vuosittain kaksi seminaaria hankkeen teemoihin liittyen. Hankkeen kohderyhmän lisäksi seminaareihin voivat osallistua myös muutkin matkailu- ja palvelualan toimijat ja sidosryhmät. Niiden toteutuksessa pyritään yhteistyöhön muiden hankkeiden kanssa. Teemoina ovat muun muassa työnantajakuva, työhyvinvointi sekä johtaminen.
nostetta_logot_web4.pngnostetta_logot_web3.png