Hankesivut
muut hankkeet 

Euroopan aluekehitysrahasto Vipuvoimaa EU:lta Lapin liitto

MESOT- Metsäkonesimulaatio -oppimis- ja tutkimusympäristön kehittäminen ja - investointiosio

Kehittäminen

Hankkeen toteutusaika: 3.8.2020-31.12.2022
Hankkeen kokonaiskustannukset:
127 968 €
EAKR ja valtion rahoitus: 102 375 €
Rahoittava viranomainen:
Lapin liitto
Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto

Investointiosio

Hankkeen toteutusaika: 3.8.2020-31.5.2022
Hankkeen kokonaiskustannukset: 501 168 € €
EAKR ja valtion rahoitus: 350 817 €
Rahoittava viranomainen:
Lapin liitto
Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto

Hankkeiden tavoitteet:

MESOT-hanke toteutetaan kahtena erillisenä hankkeena: kehittämishankkeena ja -investointiosiona. Hankkeiden tavoitteina on kehittää ja investoida metsäkonekoulutuksen käyttöön uusimpia simulaatio-opetuksen sovelluksia ja menetelmiä palveleva fyysinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa useiden opiskelijoiden samanaikaisen työskentelyn työkohteessa sekä opiskelijoiden keskinäisen suoriutumisen seuraamisen reaaliaikaisen palautteen antamiseksi. Laiteinvestoinnit ja kehitettävä fyysinen oppimisympäristö mahdollistavat nykyaikaisten oppimisen ja suoritusten analysointimenetelmien hyödyntämisen metsäkonekoulutuksessa.

Hankkeiden toimenpiteet uudistavat metsäkonekoulutuksen menetelmiä lisäämällä metsäkonekoulutuksen perusopinnoissa simulaatio-opetukseen käytettäviä opetustunteja. Hankkeiden avulla kehitettävän fyysisen oppimisympäristön ansiosta simulaatio-opetusta voidaan tehdä laajemmin opintopolun eri vaiheissa. Kehitettävä uusi oppimisympäristö mahdollistaa uusimpien ohjelmistojen ja opiskelijoiden metsäkoneenkäsittelyä analysoivien ohjelmistojen hyödyntämisen metsäkonekuljettajaopinnoissa.
Kehittämishanke tekee tiivistä yhteistyötä Lapin ammattikorkeakoulun MeSi-hankkeen kanssa, jossa kehitetään menetelmiä sekä sovelluksia metsäkoneenkuljettajien toiminnan analysoimiseen, luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen sekä yrityksen kannattavuuden tarkasteluun.

Tulokset

Hankkeiden keskeiset toimenpiteet on suunniteltu vahvistamaan Lappilaista metsäkonekoulutusta ja varmistamaan ajanmukaisten oppimisympäristöjen ja -menetelmien hyödyntäminen metsäkonekoulutuksessa. Hankkeiden toimenpiteet keskittyvät fyysisen oppimisympäristön kehittämiseen ja investointeihin metsäalan erikoulutustarpeet huomioiden. Investointihankkeessa investoitujen metsäkonesimulaatio-oppimisympäristöjen avulla voidaan edesauttaa tulevien ja jo ammatissa olevien metsäalan opiskelijoiden ammatillisten vaatimusten parantamisessa ja kehittämisessä. Hankkeiden tuloksina saadaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymän REDU:n oppimisympäristöiksi uusinta teknologiaa sisältävä simulaatioympäristö.

Lisätietoja:

MESOT- Metsäkonesimulaatio -oppimus- ja tutkimusympäristönkehittäminen ja -investointiosio
Projektipäällikkö
Raija Palokangas
raija.palokangas(at)redu.fi
puh. 040 186 1960 

MESOT-Metsäkonesimulaatio -oppimis- ja tutkimusympäristönkehittäminen
Asiantuntija
Ilkka Rantahalvari
ilkka.rantahalvari(at)redu.fi
puh. 040 571 7724