Hankesivut
muut hankkeet 

Metsäkonesimulaatio-oppimis- ja tutkimusympäristön kehittämis- ja investointihanke

Hankkeen toteuttamisaika: 03.08.2020-31.12.2022
Hankkeen kustannukset:
629.135€
EU rahoitus:
453.192€
Rahoittava viranomainen:
Lapin liitto
Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto

 

Tavoite

Hankkeen konkreettisina tavoitteina:

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja investoida metsäkonekoulutuksen käyttöön uusimpia simulaatio-opetuksen sovelluksia ja menetelmiä palveleva fyysinen oppimisympäristö, joka mahdollistaa useiden opiskelijoiden samanaikaisen työskentelyn työkohteessa sekä opiskelijoiden keskinäisen suoriutumisen seuraamisen reaaliaikaisen palautteen antamiseksi. Hankkeessa kehitettävä fyysinen oppimisympäristö mahdollistaa nykyaikaisten oppimis- ja suorituksen analysointimenetelmien hyödyntämisen metsäkone koulutuksessa.

Hankkeen toimenpiteet uudistavat metsäkonekoulutuksen menetelmiä lisäämällä metsäkonekoulutuksen perusopinnoissa simulaatio-opetukseen käytettäviä opetustunteja. Hankkeessa kehitettävän fyysisen oppimisympäristön ansiosta simulaatio-opetusta voidaan tehdä laajemmin opintopolun eri vaiheissa. Kehitettävä uusi oppimisympäristö mahdollistaa uusimpien ohjelmistojen ja opiskelijoiden metsäkoneenkäsittelyä analysoivien ohjelmistojen hyödyntämisen metsäkonekuljettajaopinnoissa.

Tämä suunniteltu hanke kytkeytyy vahvasti myös rinnalla toteutettavaan ESR-hankkeeseen, jossa kehitetään menetelmiä sekä sovelluksia metsäkoneenkuljettajien toiminnan analysoimiseen, luonnon monimuotoisuuden huomioimisen sekä yrityksen kannattavuuden tarkastelun näkökulman. Hanke on jaettu erilliseen investointi- ja kehittämishankkeeseen, jotka toteutetaan yhtenä hankkeena.

Tulokset

Hankkeen keskeiset toimenpiteet on suunniteltu vahvistamaan Lappilaista metsäkonekoulutusta ja varmistamaan ajanmukaisten oppimisympäristöjen ja –menetelmien hyödyntäminen metsäkonekoulutuksessa. Hankkeen toimenpiteet keskittyvät fyysisen oppimisympäristön investointeihin metsäalan erikoulutusten tarpeisiin. Hankkeessa investoitujen oppimisympäristöjen avulla voidaan edesauttaa tulevien ja jo ammatissa olevien metsäalan opiskelijoiden ammatillisten vaatimusten parantamisessa ja kehittämisessä. Hankkeen tuloksina saadaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymän REDU:n oppimisympäristöiksi uusinta teknologiaa sisältävä simulaatioympäristö.

Tämä hanke toteutetaan yhteistyönä Lapin ammattikorkeakoulun MeSi-hankkeen kanssa, jossa kehitetään menetelmiä sekä sovelluksia metsäkoneenkuljettajien
toiminnan analysoimiseen, luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen sekä yrityksen kannattavuuden tarkasteluun. Hanke on jaettu erilliseen
investointi- ja kehittämishankkeeseen, jotka toteutetaan yhtenä hankkeena.

Euroopan aluekehitysrahasto Vipuvoimaa EU:lta Lapin liitto

Lisätietoja:

Projektipäällikkö
Raija Palokangas
raija.palokangas(at)redu.fi
puh. 040 186 1960 

Asiantuntija
Ilkka Rantahalvari
ilkka.rantahalvari(at)redu.fi
puh. 040 571 7724