Hankesivut
muut hankkeet 

Lapin yhteinen harjoittelupolku työelämään

Hankeaika: 1.1.2021-31.12.2022
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto ja ELY-keskus
Kokonaisbudjetti: 615 139 €
REDUn osuus: 317 034 €
Päätoteuttaja: Lapin koulutuskeskus REDU
Osatoteuttajat: Lapin yliopisto, Lapin Ammattikorkeakoulu ja Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia

Lappilaisen työharjoittelun ja työelämässä oppimisen mallin luominen on lähtenyt liikkeelle Lapin veto- ja pitovoima–esiselvityshankkeen Learning-työpajassa 2020, tavoitteena pohtia oppimiseen liittyvien Lapin veto- ja pitovoimahaasteita. Suurimmiksi haasteiksi nousi muualle Suomeen opiskelemaan lähtevä nuorten ikäluokka sekä nuorten valmiudet työelämään ja työllistyminen alueelle opiskelujen päättyessä. Lapissa on vireä yrityskenttä, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia myös opiskelijoille, mutta näitä mahdollisuuksia ei osata löytää tai hyödyntää. Ratkaisuksi esitettiin lappilaisen työharjoittelun ja työelämässä oppimisen mallin kehittämistä. 

 

Hankkeen tavoite

Hanke kehittää uudenlaisen lappilaiset oppilaitokset yhdistävän, opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamista helpottavan työharjoittelupaikkamallin, hyödyntäen olemassa olevia työharjoitteluun ja työelämässä oppimiseen ohjaamiseen käytettyjä keinoja. Yrittäjien ja muiden työnantajien näkökulmasta saadaan selkeä tapa hakea opiskelijoita työharjoitteluun, työelämässä oppimiseen ja töihin yhtenäisen mallin kautta, mikä helpottaa opiskelijoiden kiinnittymistä työelämään. Harjoittelukäytäntöjen kehittämisellä lisätään opiskelijoiden arvostusta työelämässä ja saadaan yrityksiin uutta osaavaa työvoimaa. Hankkeessa viedään tuoretta koulutustietoa koko Lapin alueelle ja kehitetään opiskelijaharjoittelijoiden ja yritysten sekä muiden työnantajien kohtaamista Lapin laajuisesti. Hankkeen kautta opiskelijat ja työelämä tulevat lähemmäs toisiaan ja onnistuneista kokemuksista viestimällä tehdään Lapista kiinnostava opiskelun ja työskentelyn maakunta. Viestinnässä esiin nostetut onnistuneet kokemukset lisäävät yritysten kiinnostusta ottaa harjoittelijoita ja opiskelijoiden intoa tehdä työharjoittelu ja työelämässä oppiminen Lapissa.

 

Toimenpiteet

1) Toimijaverkoston kokoaminen ja toimijaverkostotyöskentely

Toimijaverkosto ohjaa hankkeen toimintaa ja vie tietoa omia verkostojaan pitkin. Toimijaverkosto kokoaa tietoa Lapin työelämän tarpeista ja antaa ideoita harjoittelupaikkamallin kehittämiseen. Vuosittain verkosto kokoaa hankkeen toiminnoista mediatiedotteen. 

2) Lappilaisen työharjoittelu ja työelämässä oppimisen mallin kehittäminen

Kartoitetaan koulutusorganisaatioiden käytössä olevat harjoitteluihin ja työelämässä oppimiseen liittyvät toimintatavat ja -järjestelmät, joita yhdistelemällä saadaan aikaan yhteinen lappilaisten koulutusorganisaatioiden työharjoittelun ja työelämässä oppimisen malli, joka helpottaa yrittäjien ja muiden työnantajien mahdollisuuksia saada harjoittelijoita eri koulutusasteilta ja erilaisiin työtehtäviin, turvaten osaavan työvoiman saatavuuden Lapissa. 

 

Lisätietoja

Työelämäkoordinaattori
Milla Ristonmaa
puh. 040 558 8952
etunimi.sukunimi@redu.fi


Projektipäällikkö
Karoliina Rankinen
puh. 040 614 6978 
etunimi.sukunimi@redu.fi

Lapin yliopisto
Outi Kugapi
Koulutus- ja kehittämispalvelut
p. 040 484 4050
outi.kugapi(at)ulapland.fi

Lapin AMK
Kari Kenttä
Lehtori, sähkö- ja automaatiotekniikka
p. 044 478 0273
kari.kentta(at)lapinamk.fi
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Sirpa Leinonen
Lehtori, matkailuala
p. 040 747 0750
sirpa.leinonen@lappia.fi

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png Vipuvoimaa EU:lta ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB.png

REDU-logo-vaaka-plain-www.png lay logo vaaka.jpg

lapinamk_rgb.jpg Lappia_rgb.png