Hankkeen kuvaus

Hanke on päättynyt 2011

Luontaishoidon palveluita Lapista ammattitaitoisesti ja turvallisesti -projektin tavoitteena oli kehittää luontaishoidon koulutusta laatimalla ammatillinen 40 ov:n laajuinen aikuisten lisäkoulutus ja pilotoida se. Koulutus rakennettiin ja toteutettiin moniammatillisena asiantuntijatyönä, jossa työelämän edustus oli vahvasti läsnä. Koulutus laadittiin noudattamaan ammattitutkinnon rakennetta ja siinä huomioitiin opiskelijoiden henkilökohtaistamisen periaatteet. Koulutus ajoittui 14.9.2009 - 31.5.2011 väliselle ajalle. Opetussuunnitelmassa sovellettiin ongelmalähtöisen oppimisen (pbl) filosofiaa ja opetus toteutettiin monimuoto-opiskeluna, jossa hyödynnettiin Optima -verkko-oppimisalustaa. Opettajat hankittiin sekä omasta oppilaitoksesta että valtakunnan tason erityisosaajista. 20 opiskelijaa valittiin 64 hakijasta. Heistä 10 suoritti koko koulutuksen näyttöineen, 8 opiskeli vaihtelevan määrän opintoja ja 2 keskeytti opinnot.

Ammattitaidon osoittamiseksi laadittiin koulutuksen osittain toteutettu näyttöjärjestelmä, jossa osaaminen osoitettiin näyttösuunnitelmien mukaisesti käytännön työtilanteissa ja jossa arviointi toteutettiin kolmikantaan. Näyttötilaisuuksia järjestettiin yhteensä 8, joista 3 oli hylättyjen näyttöjen uusintatilaisuuksia.

Pilottikoulutuksen kokemusten pohjalta rakennettiin luontaishoidon koulutustuote, luonnos tutkinnon perusteista ammattitaitovaatimuksineen, arvioinnin kohteineen ja kriteereineen. Opetusmateriaalia kerättiin sekä laadittiin asiantuntijalista tulevaa tarvetta varten. Kehiteltiin myös turvallisuuspassikoulutus, jota pilotoitiin. Näiden sekä elinkeinoelämän lausuntojen pohjalta laadittiin Opetushallitukselle esitys uudesta ammattitutkinnosta Suomen tutkintojärjestelmään kesällä 2011. Lapin ammattiopisto tarjoaa osia pilotoidusta koulutuksesta lisä- ja täydennyskoulutuksena kevätlukukaudelta 2012 lähtien.

Toisena tavoitteena oli kehittää lappilaisia luonnontuotteita hyödyntäviä palvelutuotteita alan yrityksille. Opiskelijat työstivät näitä ohjatusti läpi koko koulutuksen, erityisesti osana työssäoppimisen jaksoja, joiden aikana palvelutuotteita harjoiteltiin. Jokainen opiskelija työsti vielä itselleen vähintään yhden palvelutuotteen, joka viimeisteltiin yrittäjyysopinnoissa hinnanmäärittelyyn ja markkinointiin asti.

Kahden palvelutuotteen kehittämiseen perustettiin tuotekehitysryhmät, jotka konsultoivat oman osaamisen lisäksi kylpy- ja saunahoitojen asiantuntijoita sekä Lappi Luo -työohjelman lääketieteellistä asiantuntijaryhmää ratkaisujensa tueksi. Näiden kahden palvelutuotteen (saunahoito kertaluonteisina ja kylpyhoito sarjahoitona) vaikuttavuutta tutkittiin Ramk:n toimesta. Aiheesta julkaistiin 5 opiskelijoiden opinnäytetyötä sekä vastuuopettajan toimittama tutkimusraportti koko aineistosta. Tutkimustiedosta saadaan konkreettista hyötyä luontaishoidon yrityksille palvelutuotteiden kehittämiseen ja ja niiden laadun varmistamiseen. Myös lappilaisten kataja- ja koivuraaka-aineiden sekä näistä jalostettujen hoitotuotteiden analyysit antavat tietoa hoitavien aineiden pitoisuuksista erilaisissa valmistusprosesseissa.

Luontaishoitohankkeen tavoitteena oli myös Lapin alueen luontaishoito- ja luonnontuotealan verkostoitumisen ja työllistymisen edistäminen. Verkostoitumiseen ja yhteistoimintaan Lapin luonnontuotealan kehittäjien ja yrittäjien kanssa on panostettu vahvasti. Lappi Luo -työohjelma on toiminut "sateenvarjona" eri kehittämishankkeille ja linkkinä yrittäjiin tai yritystoimintaa suunnitteleviin. Toiminta on ollut yhteisten tapahtumien, retkien yms. järjestämistä, toinen toistensa tukemista ja toiminnan juurruttamista käytännön tasolle. Verkottumista tehtiin myös muihin luontaishoidon koulutusta järjestäviin tahoihin Suomessa ja hieman myös Viron suuntaan. Muutamat matkailuyritykset toimivat yhteistyökumppaneina esim. opiskelijoiden työssäoppimisessa, kuten Hullu Poro ja Santasport. Green Care toimintaan on pyritty tuomaan luontaishoidon näkökulmaa sekä Lapissa että koko Suomessa.

Hankkeen loppuvaiheessa on suunniteltu toimenpiteitä, joilla yrityksien kannattavuutta voidaan tukea ja tarjota yrittäjille heidän tarvitsemiaan kehittämistoimenpiteitä. On suunniteltu uusia hankkeita ja perustettu sosiaalisen median alustalle luontaishoidon yritysten ryhmä yhteydenpitoa ja tiedon välittämistä varten. Yrittäjien tueksi laadittiin hankkeen lopuksi vihkonen, jossa esitellään projektissa edistettyjä asioita. Vihkosen avulla yrittäjät voivat perustella alan vetovoimaisuutta ja kannattavuutta esim. rahoittajille. Tietoa ja hyviä käytänteitä on levitetty monien tilaisuuksien ja aktiivisen tiedottamisen kautta. On järjestetty kaikille avoimet Hyvinvointia Yrteistä ja Hyvinvointia turpeesta seminaarit sekä päätöstilaisuus.

Luontaishoidon pilottiryhmän opiskelijoista 7:llä oli yritys koulutuksen alkaessa ja koulutuksen aikana perustettiin 4 uutta yritystä. Lisäksi 2 henkilöä työllistyi luonnontuote- ja luontaishoitoalalle.

kuva2.jpg


Yhteystiedot

Projektipäällikkö Aini Ojala
Lapin ammattiopisto
Porokatu 35
96400 Rovaniemi
Puh 020 798 4348
aini.ojala(at)lao.fi

ESR-logo 200.jpg

Vipuvoimaa EUlta 200.jpg

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK