LÄPSY - Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Lapissa

www.redu.fi/lapsy 
 
131274_OPH_hankelogo_150.jpg

 

ilo_150.jpg    SAKK_165.jpg

REDU_165.jpg

Teema 2014-2015

Etusivu / Teema 2014-2015

Lukuvuosi 2014 - 2015: Teema: Kokeilusta toimintamalliksi

  • Opiskelijoiden ohjaukseen liittyvien toimintamallien kehittäminen; erityisesti opintojen alkuvaihe sekäperuskouluyhteistyö
  • Pedagogisten ratkaisujen kehittäminen ja opetusjärjestelyjen joustavoittaminen, erityisesti tutkinnoissa, joissakeskeyttämiset ovat yleisiä
  • Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintamallien kehittäminen
  • Verkostoyhteistyön ja vuorovaikutuksen edistäminen opiskelijan opiskeluun sitouttamisessa ja keskeyttämisenennaltaehkäisyssä
  • Opiskelijoiden aktiivisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja opiskelija-asumisen tukeminen
  • Tehostamisohjelman hankkeissa kehitettyjen hyvien käytäntöjen kokoaminen ja levittäminen

 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on antaa työkaluja ja keinoja Lapin koulutuksen järjestäjien yhteiseen tahtotilan tehostaa opiskelijoiden läpäisyä ja eroamisia ehkäisemisen toteuttamiselle. Päätavoitteena on läpäisyn tehostaminen sekäkoulutuksen keskeyttämisen ehkäiseminen käyttäen hyväksi hankkeen kolmen aikaisemman vaiheen määrällisiä ja laadullisia tuloksia sekä näistä laadittuja koulutuksen järjestäjä-, toimipiste- ja alakohtaisia analyysejä. Hankkeen aikaisemmissa vaiheissa jalkautettujen ja hyviksi käytännöiksi osoittautuneiden mallejen käytön tehostamista. Näitä malleja ovat mm. sähköinen seurantajärjestelmä eroavien ja keskeyttäneiden reaaliaikaiseen seurantaan, sähköinen päiväkirja, WinhaWille - WinhaWilho – WinhaWiivi- opiskelijatietojärjestelmä, sähköinen HOPS sisältäen varhaisen puuttumisen mallin, ryhmänohjaajan opas sekä Lapin malli ryhmäyttämiseen.

Keskeiseksi viimeisen vuoden hankeen tavoitteeksi otetaan aikaisempien vaiheiden Läpäisyn tehostamisohjelman määrällisten ja laadullisten tuloksien pohjalta nousseet kehittämiskohteet. Lapin alueen kehittämiskohteita ovat osuva opiskelija valinta, erityisen tukea tarvitsevien opiskelijoiden eroamisen ehkäiseminen, hyvien käytänteidenpedagogisten menetelmien, osaamisen tunnistamisen tehostamisen sekä yksilöllisten joustavien opintopolkujen toteuttamisen mallien jakaminen koulutuksen järjestäjien, toimipisteiden ja alojen välillä, opiskelijoiden aktiivisuuden ja osallisuuden edistäminen sekä yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Ohjelman toteutukselle on laadittu 4 -vuotinen runkosuunnitelma. Vuosittaiset teemat kuvaavat hankkeen etenemisen

tavoitteita, jotka ovat tarkentuneet toimenpidetasolla vuotuissa suunnitelmissa.

  • Lukuvuosi 2011 - 2012: Teema: Yksilönä ja ryhmässä – huoli puheeksi ja varhainen puuttuminen
  • Lukuvuosi 2012 - 2013: Teema: Opiskeluun sitoutuminen - omaan vastuuseen kasvaminen
  • Lukuvuosi 2013 - 2014: Teema: Koulutuksen järjestäjien sitouttaminen-yhtenäinen Lapin läpäisyä tehostava ja keskeyttämistä ehkäisevä toimintamalli
  •  Lukuvuosi 2014 - 2015: Teema: Kokeilusta toimintamalliksi

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK