LÄPSY - Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Lapissa

www.redu.fi/lapsy 
 
131274_OPH_hankelogo_150.jpg

 

ilo_150.jpg    SAKK_165.jpg

REDU_165.jpg

Teema 2012 - 2013

Etusivu / Teema 2012 - 2013

Läpäisyhankkeen keskeiset tavoitteet lukuvuodelle 2012 – 2013

Teema: Opiskeluun sitoutuminen - omaan vastuuseen kasvaminen; opiskelijan, ryhmän ohjaajan, asuntolatoiminnan sekä kodin ja koulun välisenä yhteistyönä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Lukuvuonna 2011- 2012 tavoitteena on ollut luoda opiskelijanopintopolulle turvallinen ja osallistava lähtökohta ryhmäyttämisen ja opintojen henkilökohtaistamisen avulla. Lukuvuoden 2012- 2013 aikana tullaan edelleen kehittämään hankkeessa mukana olevien pilottiryhmien ja oppilaitoksen eri toimijoiden yhteistyönä sähköisen HOPSin asiakirjaa opiskelijan opiskeluun sitouttamisen välineeksi siten, että sen avulla opiskelija voi ohjatusti ottaa paremmin vastuuta omasta opiskelustaan. Selkiytetään edelleen ryhmän ohjaajan roolia osana opiskelijan HOPS –prosessin tukemista. Kehitetään asuntolatoiminnan ja oppilaitosten sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Selkiytetään ja kehitetään edelleen toimijoiden yhteistyönä opiskelijoiden tasavertaiseen kohteluun perustuvaa seurantajärjestelmää eroavien ja keskeyttävien opiskelijoiden tilanteiden reaaliaikaiseen seurantaan.

Itä-Lapin ammattiopisto

Itä-Lapin ammattiopisto on ollut mukana nuorten TimeOut!Aikalisä! - Elämä raiteilleen toimintamallin jalkauttamisessa oppilaitokseen. LÄPSY hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana koulutimme yhdeksän uutta ohjaajaa, joiden toiminnan käynnistyminen tavaksi toimia on käynnissä. Toimintamallin käyttöön otto nähdään tärkeänä silloin, kun oppilaitoksen oman tukiverkoston keinot on käytetty ja tarvitaan apua oppilaitoksen ulkopuolelta.

Nuorten Aikalisä-mallissa loimme oppilaitokseen toimintaprosessin opintojen läpäisyn edistämiseksi. Toimintaprosessi ei sisällä erilaisia toimintamalleja, eikä ennakoivan työn/ havainnoinnin ohjeistusta erilaisten opiskelijoiden tukemiseksi. Tämän hankkeen yhtenä tavoitteena on myös, että luomme moniammatillisen ryhmän toimintamallin, joka on joustava ja pystyy muuntumaan melko reaktiivisesti erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Toiminnan tueksi on kehitetty huoliseula, joka soveltuu toisen asteen käyttöön ja suoritusten seurantaan. Huoliseulan tavoitteena on se, että opiskelija voidaan siirtää huolen herätessä nopeasti ammattilaisen haltuun, silloin kun opetushenkilöstön voimavarat eivät riitä ongelman ratkaisemiseksi. Oppilaitoksen toimintaprosessi ja aikalisä keskittyvät ajallisesti toimintaan silloin, kun opiskelija on jo ilmoittanut halunsa keskeyttää opinnot. Huoliseulalla haluamme lisätä ennakointia ja ennalta ehkäisevää toimintaa.

Oppilaitoksessa on kaksi asuntolaa, joissa asuu n. kolmasosa oppilaitoksen opiskelijoista. Hankkeen avulla pyrimme luomaan asuntolassa asuville hyvinvointia tukevia toimintamalleja.


Saamelaisalueen koulutuskeskus

Potkua läpäisyyn SAKK:SSA – Ammatillisen  koulutuksen läpäisyn tehostamis-ohjelma.

Hankkeen tavoitteena on kehittää opiskelijalähtöistä opinto-ohjauksen toimintamallia siten, että opiskelijat saadaan sitoutumaan opintoihin heti alusta lähtien. Hankkeen toimilla vahvistetaan opettajien ryhmän ohjaus- ja motivointitahtoa, -taitoja ja käytäntöjä. Hankkeessa kehitetään joustavia opintojen suorittamisen mahdollisuuksia.

Keskeisiä sisältöjä ovat:

Ryhmänohjaus ja opiskelijan henkilökohtainen ohjaus:

 • ryhmänohjaajan opas/käsikirja (päivitys), seurantajärjestelmän kehittäminen alkaa
 • sähköinen HOPS lomakkeineen ja sähköinen päiväkirja (poissaolojen seuranta) käyttöön
 • toimenpiteitä /välineitä ryhmätasolla ryhmäytymisen tukemiseksi ja opiskelijan kiinnittämiseen opiskeluun, jotta keskeyttämisen kynnys nousee.
   

Opinto-ohjaus ja opiskelijahuolto

 • malli ja lomakkeisto opiskelijan ohjauksesta opiskelijahuollon ja opinto-ohjauksen toimenpiteisiin, toimintamallin jäsentyminen siten, että asetettujen suunnitelmien toteutumista seurataan ja hyödynnetään 
 •  muodostetaan moniammatilliselle opiskelijahuoltotyöryhmälle toimintamalli kohtaamaan erilaisia opiskelijoita/ keskeyttäjiä
 • keinoja keskeyttämisajatuksen havainnointiin tarpeeksi aikaisessa vaiheessa, keskeyttämiskierteen sammuttaminen ryhmässä
 • kokonaisvaltaisen siirtotiedon välittyminen tukiverkoston aikaansaamiseksi/vahvistamiseksi jo opintojen alkaessa (mitä ollut aiemmin, tarve jatkossa jne), nivelvaiheen kehittäminen
 • sähköisten palvelujen käyttöönotto vuorovaikutuksen edistämiseksi (Opo facebookiin, Opo-sivut verkko-oppimisympäristöön) sekä opon ja ryhmäohjaajien vuorovaikutukseen sähköiset sivut
 • opiskelijan hyvinvointisuunnitelman laatiminen (osana Lapin AVI:n ESR- hanketta).
   

Huolen pueeksi ottaminen ja varhainen puuttuminen (huolen vyöhykkeet)

 • varhaisen puuttumisen/ reaktiivisen toiminnan malli/ materiaali/ lomakkeet esim. huoliseula
 • yhteistyö eri toimijoiden ja huoltajien kesken, Nuorten Aikalisä- mallin toimintaohjeiston kehittäminen.
   

Opetushenkilöstön /ryhmänohjaajien koulutus

 • huoli puheeksi ja varhainen puuttuminen, nuoren kohtaaminen, learning by doing, työelämälähtöinen koulutus, HOPS –käytänteet.
   

Läpäisyhankkeen keskeiset tuotokset:

 • erilaisia läpäisyä edistäviä toimintamalleja/-lomakkeita sekä seurantajärjestelmä on käytössä
 • toimijoiden varhaisen puuttumisen ja huolen puheeksi ottamisen taidot ovat kehittyneet
 • sähköinen HOPS/HOPS –lomakkeet, sähköinen päiväkirja ja huoltajaliittymä ovat käytössä kaikilla opiskelijoilla.
   

Kohderyhmä: 2011 opintonsa aloittavat opiskelijat/pilottiryhmät, ryhmänohjaajat, opiskelijahuoltohenkilöstö. Koulutuksen järjestämisalue/-alueet: Lappi.
 

 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK