LÄPSY - Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Lapissa

www.redu.fi/lapsy 
 
131274_OPH_hankelogo_150.jpg

 

ilo_150.jpg    SAKK_165.jpg

REDU_165.jpg

Materiaalit

Etusivu / Materiaalit

Osuva opiskelijavalinta

Nivelvaiheyhteistyön kehittäminen perusopetuksen ja toisen asteen ammatillinen koulutus välillä. Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamishanke lapissa on nostanut osuvan opiskelijavalinnan alueelliseksi kehittämisen kohteeksi. Samalla pyritään ehkäisemään perustutkinnossa opiskelevien HOJKS-opiskelijoiden eroamisia.

 

Sähköinen päiväkirja, HOPS ja varhaisen puuttumisen malli

Sähköinen päiväkirja ja HOPS opintoluotsin ja opiskelijahuollon yhteistyön työkaluna

Ryhmänohjaajan työkalupakki

Ryhmänohjaajan työkalupakki on tehty helpottamaan ja yhtenäistämään Rovaniemenkoulutuskuntayhtymässä ammatillisessa peruskoulutuksessa ryhmänohjaajien työtä. Oppaan tavoitteena on selkeyttää ryhmänohjaajan monia tehtäviä, yhdenmukaistaa käytäntöjä ja antaa ideoita ja työkaluja ryhmän sekä yksittäisen opiskelijan opintojen suunnitelmalliseen etenemiseen, ammatti-identiteetin kasvuun sekä arjen hallintaan.

Toimintaohje opintojen ohjaukseen

Itä-Lapin ammattiopiston toimintaohje opintojen ohjaukseen. Tavoitteena on ollut jalkauttaa käyttöön moniammatillisen ryhmän toimintamallin, joka on joustava ja pystyy muuntumaan melko reaktiivisesti erilaisten ongelmien ratkaisemiseksi.

 

Asuntolan ja koulun välisen yhteistyön kehittäminen

Hankkeessa kehitetään asuntolatoiminnan ja oppilaitosten sekä kodin ja koulun välistä yhteistyötä.
Hanke järjesti 11.2.2013 asuntolan ja koulun välisen yhteistyön kehittämiseksi tulevaisuusmuistelu
työpajan. Dialogisen työpajan jatkosuunnitelmana syntyi ajatus tarjota asuntolaohjaajille räätälöityä koulutusta opiskelijoiden oppimisen tukemiseen, toteutus syksyllä 2013.

Ryhmänohjaajan työkalupakki

Ryhmänohjaajan työkalupakki on tehty helpottamaan ja yhtenäistämään Lapin matkailuopistossa ammatillisessa peruskoulutuksessa ryhmänohjaajien työtä. Oppaan tavoitteena on selkeyttää
ryhmänohjaajan monia tehtäviä, yhdenmukaistaa käytäntöjä ja antaa ideoita ja työkaluja ryhmän
sekä yksittäisen opiskelijan opintojen suunnitelmalliseen etenemiseen, ammatti-identiteetin kasvuun
sekä arjen hallintaan.

Ryhmänohjaajan vuosikello

Ryhmänohjaajan vuosikello on työkalu Lapin matkailuopiston ryhmänohjaajille.

Sähköinen HOPS-lomake

Sähköinen HOPS-lomake Saamelaisalueen koulutuskeskus ja Itä-Lapin ammattiopisto.

Opettajien pelisäännöt

Opetushenkilöstön ryhmäyttäminen & ryhmädynamiikka koulutuksessa 12- 14.3.2013 osallistujien työstämät pelisäännöt.

Ryhmäyttämiskoulus

Ryhmäyttämiskoulutuksen sisältö ja osallistujien palaute.

Opiskelijan kulttuuritaustan huomioiminen ohjaustyössä

Teemailtapäivissä kouluttajana toimi  ohjaaja Tiina Lappalainen Rovalan Setlementti ry:n hallinnoimasta monikulttuurikeskus MoniNetistä. Ohjelma koostui tietoiskuista, toiminnallisista harjoituksista ja ryhmäkeskusteluista. Harjoitukset pohjautuivat monikulttuuristen nuorten kokemuksiin opiskelusta toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa sekä osallistujien omiin kokemuksiin monikulttuuristen opiskelijoiden kohtaamisesta.

Mitä tehdä kun koulustressi iskee?

Lapin ammattiopiston sosiaali- je terveydenhuollon pt:n opiskelijat ovat mukana läpäisyn tehostamishankkeessa. Opiskelijat ovat pohtineet omassa ryhmässään keinoja koulustressin vähentämiseksi.

 

LAMO:n vapaasti valittavien opintojen -vihkonen

Lapin matkailuopiston pilotissa kehittämisen osa-alueena on ollut asuntolan- ja vapaa-ajan toiminnan kehittäminen. Tavoitteena on lisätä vapaa-ajan toimintaa ja harrastustoimintaa. Pilotissa kehitetty malli on kytketty opetukseen ja vapaasti valittaviin opintoihin.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK