Hankesivut
muut hankkeet 

LAATUSAMPO 7 - Laatua ammatilliseen koulutukseen pohjoisessa 

Ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteuttamisen valtionavustushanke 

Opetushallituksen valtionavustuspäätös 9.12.2019, dnro 6/1404/2019

Toteutusaika: 1.1.2020 – 31.12.2021            

Koordinaattori: Koulutuskuntayhtymä OSAO

Kumppanit:

  • JEDU, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
  • KAO, Kajaanin kaupunki / Kainuun ammattiopisto
  • LAPPIA, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
  • KPEDU, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
  • Optima samkommun 
  • Peräpohjolan Opisto
  • BRAHE, Raahen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus BRAHE
  • Raudaskylän Kristillinen Opisto
  • Rovala-Opisto
  • Saamelaisalueen koulutuskeskus.

Kokonaiskustannusarvio. REDUn osahanke 73 000 euroa
REDU omarahoitusosuus 25%: 18 250 € , Opetushallitus 75%: 54 750

Laatusampo 7 hankkeen REDUn osahankkeessa kehitetään REDUn laadunhallintajärjestelmän keskeistä osaa eli toimintakäsikirjaa sekä opiskelijapalautejärjestelmien tulosten käsittelyprosesseja, sekä valmistaudutaan ottamaan käytöön työelämäpalautejärjetelmä.

Hankkeen tuloksia yms:

Lisätietoa

Laatukoordinaattori
Heikkilä Pertti

Laatusampo - logo         Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo