Hankesivut
muut hankkeet 

KOLA – Koulutusvientiosaamista Lappiin

Lapin alueen osaamispohjan luo korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja ammatillisten oppilaitosten verkosto, joka kattaa laajasti Lapin alueen. Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman vuosille 2014-2020 yksi kolmesta päätavoitteesta on arktisen kasvun mahdollistava läpileikkaava alueen kehittäminen. Globalisaatio ja Lapin arktiset olosuhteet sekä niihin liittyvä osaaminen ovat nostaneet alueen kiinnostavuutta koulutusvientimarkkinoilla. Lapin koulutusvientivaltteja ovat työelämälähtöinen ja laadukas koulutus, lumi, arktisiin erityisolosuhteisiin liittyvä osaaminen, luonnonolosuhteet sekä eksoottinen sijainti.

Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin koulutuskeskus REDU, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia sekä Peräpohjolan Opisto lähtevät yhdessä kehittämään alueen koulutusvientiosaamista. Hankkeen koordinaattorina toimii Lapin yliopisto.

Hankkeen kesto on 1.1.2020-31.12.2021 ja sen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto.

 

Hankkeen kuvaus

KOLA – Koulutusvientiosaamista Lappiin -hankkeen tavoitteena on kehittää lappilaisten koulutusorganisaatioiden ja koulutusviennistä kiinnostuneiden yritysten henkilöstön kansainväliseen koulutusvientiin liittyvää erityisosaamista ja tätä kautta vahvistaa alueen valmiuksia koulutusvientiin. Hankkeella vahvistetaan kansainvälisen koulutusviennin koulutuskumppanuusverkostoja lappilaisten oppilaitosten ja elinkeinoelämän välillä sekä kehitetään yhteinen toimintamalli Lapin koulutusviennin toteuttamiseksi. Näin vahvistetaan kansainvälisen koulutusviennin koulutuskumppanuutta lappilaisten oppilaitosten ja elinkeinoelämän välillä sekä Lapin valmiuksia toimia kansainvälisillä koulutusvientimarkkinoilla.

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat kolmeen päätoimenpiteeseen:

  1. Selvitystyö: Kartoitetaan koulutusviennin tekemisen reunaehdot, osatoteuttajien olemassa olevat käytännöt, osaaminen ja osaamistarpeet kansainvälisessä koulutusviennissä sekä selvitetään johdon näkemykset organisaatioiden koulutusviennin kehittämistavoitteista.
  2. Osaamisen kehittäminen: Kehitetään lappilaisten koulutusorganisaatioiden sekä koulutusvientiä tekevien tai siitä kiinnostuneiden yritysten henkilöstön kansainväliseen koulutusvientiin liittyvää osaamista sekä verkostoidaan toimijoita.
  3. Toimintamallin rakentaminen: Rakennetaan Lapin alueen kansainvälisen koulutusviennin toimintamalli.
Tulevat tapahtumat

Koulutusvientituotteen myynnistä ja hinnoittelusta 18.5.2021 12:00–15:00

Webinaarin ohjelma

Miten valmis koulutusvientituote myydään? Mistä hinta muodostuu ja millaisia hinnoitteluvaihtoehtoja koulutusviejällä on? Iltapäivän aikana koulutusviennin asiantuntijat Kimmo Kuortti ja Pauliina Holm keskustelevat kokemuksistaan ja jakavat käytännön case-esimerkkejä eri puolilta maailmaa. Maksuton webinaari on suunnattu oppilaitosten ja yritysten koulutusvientitoimijoille, laajasti opetushenkilöstölle sekä muille koulutusviennistä kiinnostuneille.

Ilmoittautumiset tiistaihin 11.5.2021 mennessä. Koulutus toteutetaan Teams-yhteydellä, kutsu Teams-tilaan tulee ilmoittautuneille sähköpostitse.

Ilmoittautuminen

HUOM! Ilmoittautuessasi webinaariin sitoudut täyttämään ESR-rahoituksen ehtona olevan ESR Henkilö -henkilötietolomakkeen (lisätietoja Rakennerahastot-verkkosivuilta). 

Yhteystiedot

Karoliina Rankinen
Projektisuunnittelija
Lapin koulutuskeskus REDU 
puh. 040 614 6978 
karoliina.rankinen(at)redu.fi 

Outi Kugapi
Projektipäällikkö
Lapin yliopisto
Koulutus- ja kehittämispalvelut
outi.kugapi(at)ulapland.fi

KOLA_rahoitus.png

osatoteuttajat_KOLA.jpg

Menneet tapahtumat

KOULUTUSVIENTIMARKKINOIDEN TUNTEMINEN JA PALVELUJEN RÄÄTÄLÖINTI, 31.03.2021 12:00-15:00.

Webinaarin ohjelma

Maksuton webinaari koulutuksen tuotteistamisesta. Miten tunnistetaan asiakkaan tarve ja räätälöidään oma osaaminen koulutusvientimarkkinoilla? Miten selvitetään, mitä asiakas oikeastaan haluaa ja mitä kannattaa viedä? Markkinoiden analysoinnista sekä oman ydinosaamisen ja vahvuuksien hyödyntämisestä koulutusviennissä ovat kertomassa Finncredible Oy:stä toimitusjohtaja Kimmo Tuunala ja asiantuntija Jani Saarvo.

Ilmoittautumiset pe 24.03.2021 mennessä. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Ilmoittautuminen

HUOM! Ilmoittautuessasi webinaariin sitoudut täyttämään ESR-rahoituksen ehtona olevan ESR Henkilö -henkilötietolomakkeen (lisätietoja Rakennerahastot-verkkosivuilta). 

KOULUTUSVIENTI OPETTAJAN NÄKÖKULMASTA, 11.02.2021 12:00-15:00.

Webinaarin ohjelma

Webinaari perehdyttää koulutusvientiin opettajan näkökulmasta: mitkä ovat opettajan oikeudet koulutusvientikoulutuksessa, mitä sanoo työehtosopimus tai miten menevät tekijänoikeudet? Mistä asioista koulutusvientisopimuksilla sovitaan, mitä opettajan kaiken kaikkiaan pitää koulutusviennistä tietää?

Ilmoittautumiset pe 08.02.2021 mennessä. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Ilmoittautuminen

HUOM! Ilmoittautuessasi webinaariin sitoudut täyttämään ESR-rahoituksen ehtona olevan ESR Henkilö -henkilötietolomakkeen (lisätietoja Rakennerahastot-verkkosivuilta).

Koulutusviennin ABC – webinaari koulutusviennistä kiinnostuneille, 21.10.2020 12:00-15:45.

Webinaarin ohjelma

Webinaari toimii lähtölaukauksena KOLA – Koulutusvientiosaamista Lappiin -hankkeen koulutuksille. Tavoitteena on perehdyttää oppilaitosten ja yritysten koulutusvientitoimijoita sekä koulutusviennistä kiinnostuneita koulutusviennin peruskysymyksiin.

Ilmoittautumiset pe 16.10.2020 mennessä. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Ilmoittautuminen

HUOM! Ilmoittautuessasi webinaariin sitoudut täyttämään ESR-rahoituksen ehtona olevan ESR Henkilö -henkilötietolomakkeen (lisätietoja Rakennerahastot-verkkosivuilta). 

Koulutusvienti - kansainvälinen liiketoiminta ja kulttuuriosaaminen, 13.11.2020 9:00-15:00.

Webinaarin ohjelma

KOLA-hankkeen 2. webinaari käsittelee kulttuuritietoisuuden kysymyksiä koulutusviennin näkökulmasta. Puhujien kokemukset kentältä johdattavat kuulijat kulttuurienvälisen osaamisen saloihin kansainvälisillä markkinoilla.

Ilmoittautumiset pe 10.11.2020 mennessä. Teams-linkki lähetetään ilmoittautuneille sähköpostitse.

Ilmoittautuminen

HUOM! Ilmoittautuessasi webinaariin sitoudut täyttämään ESR-rahoituksen ehtona olevan ESR Henkilö -henkilötietolomakkeen (lisätietoja Rakennerahastot-verkkosivuilta).