Hankesivut
muut hankkeet 

JUUPEDA -hanke (JotainUuttaUrheiluopistoPEDAgogiikassa)

Toteutusaika: 1.1.2020 – 31.12.2021            
Koordinaattori: Suomen Urheiluopisto
Kumppanit: 10 urheiluopistoa
Kokonaiskustannusarvio: Santasport Lapin Urheiluopiston (osatoteuttaja) osuus 31 000
(REDU omarahoitusosuus 25%: 7 750, Opetushallitus 75%: 23 250)

Santasport Lapin Urheiluopisto REDUsta on mukana urheiluopistojen yhteisissä Juupeda -hankkeissa, joissa kehitetään urheiluopistojen laadunhallintaa.

Juupeda 3 -hanketta koordinoi Suomen Urheiluopisto ja siinä ovat mukana Santasport Lapin Urheiluopiston lisäksi Kisakallion Urheiluopisto, Kuortaneen Urheiluopisto, Liikuntakeskus Pajulahti, Solvallan Urheiluopisto, Tanhuvaaran Urheiluopisto, Urheiluopisto Kisakeskus ja Varalan Urheiluopisto.

Urheiluopistot ovat tehneet vuodesta 2015 aktiivista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kehittämistyötä. Verkostoyhteistyönä toteutettu kehittämistyö on auttanut urheiluopistoja eteenpäin oppilaitosten laadunhallinnan parantamisessa. Verkoston tuki, yhdessä tekeminen ja jakaminen ovat auttaneet urheiluopistoja yhteisessä laadun kehittämisessä. Verkostolle on saatu luotua pysyviä, hanketoiminnasta riippumattomia, laadunhallinnan toimintatapoja, kuten koulutusjohdon ohjausryhmätoiminta. Urheiluopistoverkosto on mukana valtakunnallisessa laadunhallintaverkostossa kuulemassa ja oppimassa toisten koulutuksen järjestäjien toteuttamia innovatiivisia tapoja laadun parantamiseen.

Hankkeen tavoitteena on

  1. varmistaa urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laatustrategian jalkauttaminen,
  2. yhtenäistää urheiluopistojen ammatillisen koulutuksen laadunhallintatyötä - laadunhallinnan vuosikellon rakentaminen,
  3. varmistaa työelämäkumppaneille yhteinen ymmärrys urheiluopistopedagogiikasta, laadusta, laadunhallinnan käytännöistä ja tavoitteista sekä
  4. Kehittää urheiluopistoille valmiudet tiedolla johtamisen kulttuurin rakentamiselle. 

Luodaan tiedolla johtamisen malli, johon kiteytyy koulutuksen laadun kehittämiseen tarvittavat palautekanavat; asiakkailta, kumppaneilta ja sidosryhmiltä.

Lisätietoa

Timo Kalmakoski
Santasport, Lapin Urheiluopisto

REDU logo pysty200.png opetushallitus.png santasport-logo.png