Hankesivut
muut hankkeet 

Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittäminen -hanke


Toteutusaika: 1.8.2020-31.7.2022
Koordinaattori: Lapin koulutuskeskus REDU
Osatoteuttajat: Ammattiopisto Lappia, Lapin Yliopisto, Rovala -opisto, Peräpohjolan opisto, Pohjantähti-opisto
Avustus kokonaisuudessaan 777 777,00 €, omarahoitusosuus 10%
Rahoitus: Opetus ja kulttuuriministeriö


Kyseessä on lappilaisten koulutusorganisaatioiden yhdessä toteuttama verkostomainen jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen hankekokonaisuus. Hanke rajautuu maantieteellisesti työllisyyden kuntakokeilun kaupunkeihin/kuntiin: Tornio, Rovaniemi, Kemijärvi ja Sodankylä.

Hankkeen kohderyhmänä on työllisyyden kuntakokeilun työvoiman ulkopuolella olevat työttömät, joiden koulutus- ja osaamistaso on riittämätöntä työelämänvaatimuksiin nähden sekä korkeakoulutetut maahanmuuttajat ja maahanmuuttajavanhemmat, joiden kielitaito on riittämätön työllistymiseen.

Hankkeen lähtökohtana on työllisyyden kuntakokeilu, joka korostaa osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien, nuorten, ikääntyvien sekä kansainvälisten osaajien työllistymistä edistävien ratkaisujen löytämistä, hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Hankkeen tavoitteita mm.

  1. Edistää jatkuvan oppimisen kehittämistä, tukea työllisyysasteen nostamista ja vastata osaajapulaan nopeavaikutteisilla toimenpiteillä
  2. Tukea työllisyyden kuntakokeilun kohderyhmän työllisuustavoitteita kehittämällä työvoimakoulutuksena toteutettavan ammatillisen koulutuksen henkilökohtaistamisen toimintamalleja, parantamalla koulutuksen työllistävyyttä ja tukemalla ennen opintojen aloittamista tapahtuvaa opiskelumotivaatiota kasvattavaa toimintaa, opiskelijarekrytointia sekä Hakeva -toimintaa
  3. Lappilaisten korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamisen tunnistamis- ja tunnustamisprosesseissa ohjaaminen ja niiden tukeminen, uraohjaus ja työllistymisen ohjaus sekä työelämässä tarvittavan kielitaidon vahvistaminen
  4. Parantaa työllistyvyyttä nopeavaikutteisilla koulutuksilla vapaan sivistystyön oppilaitoksissa sekä järjestää lyhytkestoista kielikoulutusta kuntakokeilun kohderyhmälle, edistää kohderyhmän sosiaalista kuntoutusta, osaamisen ja perustaitojen vahvistamista sekä työnantajien ja kohderyhmän kohtaamista. Parantaa maahanmuuttajien suomen kielen ymmärtämisen ja puheentuottamisen taitoja sekä syventää kulttuurin tuntemusta aidoissa ympäristöissä sekä lisätä ymmärrystä varhaiskasvatusinstituutiosta.

Lisätietoa:

projektipäällikkö
Katja Martinmäki
katja.martinmaki(at)redu.fi
040 757 6865

opintoneuvoja
Leila Rautio
leila.rautio(at)redu.fi
040 121 7328

Rovala – ROVALA-OPISTO.png perapohjolan-opisto-logo.jpg Pohjantahti-opisto-logo-pysty.png

REDU-logo-vaaka-plain-www.png lay logo vaaka.jpg Lappia_rgb.png

 

OKM_FI_2rivi_logot.jpg