Hankesivut
muut hankkeet 

#Hyvinvoiva amis
- Peruskoulusta ammattiopintoihin ja työelämään Lapissa

Opintokamu

Hankkeessa pilotoidaan REDUssa Opintokamu -työkalua.

Opintokamu-palvelu sisältää työkaluja ja valmiita toimintamalleja mm. kiusaamiseen puuttumisesta ja ohjeistuksen huolen puheeksi ottamisesta sekä opettajan hyvinvointi-osuuden.

Opintokamu-ohjelma tarjoaa helposti käyttöön otettavia ja motivoivia työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi toisella asteella. Kaikki materiaali on sähköistä ja löytyy yhdestä paikasta: www.opintokamu.fi 
 

23.3.20 tiedote:

Koronan aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta alla oleva opintojakso on mahdollista suorittaa opettajan antaman ohjeen mukaan. 

REDU Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, valinnainen 3 osp

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet opinnon voit sisällyttää yhteisten tunkinnon osien valinnaisiin opintoihin. Tämän opinnon laajuus on 3 osp. 

Opintokamu-kurssin tavoitteena on ennen kaikkea lisätä opiskelijan itseymmärrystä ja kasvattaa opiskelijan elämänhallintataitoja opiskelun ja hyvinvoinnin osalta. Kurssisisältö koostuu kolmesta teemasta: Opiskelu, Sosiaaliset suhteet ja Tunteet ja Mieli. Opiskelija koostaa oman kurssinsa valitsemalla näiden teemojen sisältä aiheet, joihin perehtyy. Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet valinnaisen 3 osp suoritukseen vaaditaan sekä Opintokamu-kurssin suorittamisen hyväksytysti sekä oppimispäiväkirjan laadinnan.

Opintojakso on suoritettavissa Yhteisten tutkinnon osien verkkototeutuksena.
Linkki ilmoittautumiseen >>

Ohjeet Opintokamun käyttöön

Opintokamun yhteyshenkilö REDUssa

projektisuunnittelija
Paula Moilanen
puh. 040 1418 749
paula.moilanen(at)redu.fi


Opintokamun tietosuoja

 

Hankkeessa mukana

LAY300.jpg rovaniemi.gif     redu-vaaka300.png