Hankesivut
muut hankkeet 

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png  VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb – Kopio.png ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB.png

lay logo vaaka.jpgREDU-logo-vaaka-plain-www.pngRovaniemi-logo-sininen-vaaka.jpg

Hyvinvointia henkilöstölle ennakoivalla johtamisella

Kesto: 1.3.2021-28.2.2023
Kokonaisbudjetti hankkeessa on 444 280 €, josta EU rahoitus 355 423 €.

Tavoitteet

Johtajien ja esihenkilöiden työhyvinvoinnin tukeminen sekä osaaminen johtaa työyhteisön hyvinvointia parantaa työn tuloksellisuutta. Hyvinvointia henkilöstölle ennakoivalla johtamisella -hankeen tavoitteena on ohjata julkisen sektorin organisaatioiden työhyvinvoinnin strategista johtamista ja henkilöstöjohtamista ennakoimaan työhyvinvoinnin muutoksia. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeessa tunnistetaan työhyvinvointiin vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia riskejä sekä trendejä, jotka vaikuttavat organisaation henkilöstön motivaatioon ja sitoutumiseen sekä työhyvinvointiin. Hankkeen aikana kehitetään työyhteisön ja työntekijöiden kykyä ja taitoa toimia joustavasti ja soveltaen (resilienssi) yllättäen muuttuvissa ja haasteellisissa tilanteissa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen kaupungin ja Lapin yliopiston kanssa.

Kohderyhmä

Rovaniemen kaupungin ja koulutuskuntayhtymä REDUn johto, esihenkilöt ja työntekijät. REDUssa kehittämistyö painottuu toimialoille, joissa on työhyvinvoinnin tukemisen tarvetta esim. etäjohtamisen ja työn kuormittavuuden haasteet, muutosten heikko resilienssikyky sekä yhteistyön kehittäminen toimialojen välillä. Rovaniemen kaupungilla kehittämistyö painottuu erityisryhmien asumispalveluihin sekä varhaiskasvatukseen. Tehtyjä toimenpiteitä ja malleja voidaan hyödyntää edelleen muilla toimialoilla.

Tulokset

Hankkeessa tunnistetaan ja määritellään työhyvinvoinninmittareita sekä tehdään työkirja organisaatioille työhyvinvoinnin johtamisen itsenäiseen arviointiin ja kehittämiseen.

Työkirjaan kootaan:

  1. työhyvinvoinnin johtamisen periaatteet
  2. keskeiset sisällöt
  3. arviointikriteerit sekä
  4. arvioinnin ja kehittämisen menettelytavat.

Hankkeen lopussa toteutetaan loppukartoitus, jossa arvioidaan työhyvinvoinnin tilannetta ja muutoksia hankkeen alussa esiin nousseisiin kehittämiskohteisiin ja teemoihin. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa saman tyyppisissä organisaatioissa.

Lisätietoja

projektipäällikkö
Pia Aikio
puh. 040 194 0351
pia.aikio(at)redu.fi