Hankesivut
muut hankkeet 

HyTeKo, Hyvinvointiteknologia apuna koronakriisissä -hanke

Hankkeen toteuttamisaika: 1.1.-31.12.2021
Hankkeen kehittämisosio kustannukset: 30 574€
EU rahoitus: 24 459 €
Hankkeen investointiosio kustannukset: 103 934€
EU rahoitus: 75 754€
Rahoittava viranomainen:
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)
Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen konkreettisina tavoitteina on 

  • Parantaa kuntien, yksityisten yritysten ja 3. sektorin toimijoiden valmiuksia ottaa käyttöön ja hyödyntää erilaisia teknologisia laitteita ja ratkaisuja terveydenhuollon palveluiden tarjoamisessa sekä yhteydenpidossa.
  • Tuoda työnantajille tutuksi uusia ratkaisuja, joiden avulla voidaan toteuttaa hyvinvointipalveluita joustavammin koronaepidemiasta johtuvassa tilanteessa.
  • Vahvistaa Lapin koulutuskeskus REDUn terveys- ja hyvinvointialan koulutuksen toteutusta hyvinvointiteknologiaa tukevilla laiteratkaisuilla.
  • Suunnitella ja toteuttaa liikuteltava uutta teknologiaa sisältävä hyvinvointiteknologisia laitteita sisältävä kokonaisuus.
  • Mahdollistaa, vahvistaa ja edistää koulutuksenjärjestäjän ja alueen työelämän sekä muiden yhteistyötahojen yhteistyötä hyvinvointiteknologiaosaamisen alueella sekä avata myöhemmin uusia yhteistyömahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikan alan kanssa tehtävään monialaiseen yhteistyöhön.

Tulokset

Hankkeen konkreettisena tuloksena on työelämäyhteistyön sekä hyvinvointiteknologian koulutuksen mahdollistavat liikuteltavat laitteistot. Työelämä saa osaamista ja rohkeutta käyttää uusinta teknologiaa työssään erityisesti koronaepidemian synnyttämissä uusissa haasteissa.

Pitkän aikavälin vaikutuksina on hyvinvointiin liittyvän teknologiaosaamisen vahvistuminen Lapin kuntien kasvatus-, sosiaali- ja terveysalalla.

Välillisesti hankkeen avulla voidaan vaikuttaa terveyspalveluiden tarjoamisen turvaamiseen harvaan asutuilla alueilla hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen eri-ikäisille asukkaille.

Yhteystiedot

Teija Ylisaari
projektipäällikkö
Lapin koulutuskeskus REDU
teija.ylisaari(at)redu.fi
+358 40 0377684

Euroopan aluekehitysrahasto Vipuvoimaa EU:lta Lapin liitto REDU-logo-vaaka-plain-www.png