Hankesivut
muut hankkeet 

From snow dunes to sand dunes - cultural diversity across Europe from NE to SW

Hankkeen toteutumisaika: 1.9.2019-31.8.2022

Erasmus+ KA229 hanke on kahden koulun välinen hanke, jossa ovat mukana Lapin koulutuskeskus REDU ja Colégio de Nossa Senhora da Graça Portugalista. Hankkeen tavoitteena on lisätä Euroopan laidalla olevien maiden opiskelijoiden eri kulttuurien tuntemusta. Opiskelijat tutustuvat sekä oman maan että partnerimaan kulttuuriperintöön. Kulttuuriperinnön jaetaan seuraavasti:

  • Aineellinen
  • Aineeton
  • Luonto
  • Digitaalinen

Hanke sisältää liikkuvuuksia kahtena vuotena kumppanimaihin, joihin osallistuu kahdeksan opiskelijaa ja kaksi opettajaa. Yhteensä kahden vuoden aikana on 22 liikkuvuutta. Liikkuvuuksien lisäksi opiskelijat opiskelevat eTwinningin Twinspacessa, joka toimii yhteisenä verkko-oppimisympäristönä. Liikkuvuuksien aikana tutustutaan Portugalissa erityisesti aineelliseen kulttuuriperintöön ja luontoon ja Suomessa painopistealueena on aineeton ja digitaalinen kulttuuriperintö. Hankkeen jälkeen mukana olleet opiskelijat ymmärtävät paremmin sekä oman maan kuin kumppanimaan kulttuuriperintöä ja ymmärtävät tärkeyden suojella kulttuuriperintöä tuleville sukupolville.

Opiskelijat suorittavat hankkeen aikana mm. REDUn paikallisesti tarjottavaa tutkinnon osaa “Kansainvälinen osaaja”. Hankkeen aikana opiskelijat opiskelevat paikan päällä, eTwinning Twinspacessa ja kirjoittavat blogia liikkuvuuksien aikana.

Hankkeessa ovat mukana Lapin koulutuskeskus REDUn maakuntayksiköt ja opiskelijoita valitaan hakemusten perusteella kaikilta koulutusaloilta. Hankkeen budjetti on yhteensä 65 072 euroa, josta REDUn osuus on 35 536 euroa.

 

Lisätietoja:

Lapin koulutuskeskus REDU
Mari Jokela
Opettaja, matkailuala
Puhelin: 040 775 2026
Sähköposti: mari.jokela@redu.fi

Lapin koulutuskeskus REDU
Anna-Tytti Sulisalo
Lehtori, liiketalous
Puhelin 0400 154 844
Sähköposti: anna-tytti.sulisalo@redu.fi

image 1.png image.png