Hankesivut
muut hankkeet 

Etäopintoihin osallistumisen tukeminen perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa (eOPE)

Etäopintoihin osallistumisen tukeminen perusopetuksessa ja toisen asteen koulutuksessa (eOPE) -hankkeen tavoitteena on vahvistaa opettajien ja muun ohjaushenkilöstön valmiuksia etäopetuksessa erityisesti Lapin maakunnan alueella.

Hankkeessa kartoitetaan etäopetuksessa hyödynnettävien teknologioiden ja sovellusten käyttöön liittyviä osaamistarpeita sekä etäohjaukseen liittyviä solmukohtia, joiden avulla puututaan erityisesti etäkoulunkäynnin ongelmiin ja ehkäistään koulupudokkuutta. Verkkovälitteiset asiantuntijakoulutukset ovat avoimia kaikille nuorten kanssa työtä tekeville. Kohderyhmänä ovat myös opettajaopiskelijat.

Hankkeen tavoitteina on:

  1. Etäopetuksen ja ohjauksen haasteiden tunnistaminen ja vähentäminen
  2. Syrjäytymisen ja koulupudokkuuden vähentäminen etäopetuksessa ja ohjauksessa
  3. Etäopetuksen ja ohjauksen digipedagogisen osaamisen vahvistaminen
  4. Etäopetuksen ja ohjauksen monipuolistamisen lisääminen

Tavoitteisiin liittyviä teemoja lähestytään lisäämällä opetushenkilöstön psykososiaalisia taitoja teknologiavälitteisessä opetuksessa, ja siten tuetaan heitä syrjäytymisen ehkäisyyn liittyvässä työssä sekä etäopetuksen ja ohjauksen digipedagogisissa haasteissa. Hankkeessa kehitetään ja tuotetaan nuorten näkökulmasta etäohjaukseen liittyviä osallistavia ja toiminnallisia koulutuksia, ohjeistuksia ja työkaluja sekä rakennetaan opettajien tueksi vuorovaikutteisen etäopetuksen toimintamalli. Yhteisöllisesti tuotetun toimintamallin päätavoitteena on vahvistaa ja tukea nuorten lappilaisten koulutukseen osallistumista ja koulutuksen päätökseen saamista myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Lapin yliopiston ja Lapin koulutuskeskus REDUn asiantuntijat suunnittelevat ja toteuttavat yhteistyössä ratkaisuja ja täsmäkoulutusta tämän päivän opetuksen tarpeisiin. Lisäksi hankkeessa tuotetaan materiaaleja etäopetuksessa hyödynnettävien vuorovaikutuksellisten digitaalisten ratkaisujen käyttöönotossa sekä oppilaanohjauksessa.

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) on myöntänyt Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan koordinoimalle eOPE -hankkeelle Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitusta ajalle 01.05.2021 - 30.06.2023. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 310 000 euroa ja se toteutetaan yhteistyössä Lapin koulutuskeskus REDUn kanssa. Projektipäällikkönä hankkeessa toimivat Satu-Maarit Frangou ja vastuullisena johtajana Merja Paksuniemi Lapin yliopistosta. Solja Upola toimii hankkeessa ammatillisen koulutuksen asiantuntijana REDUsta.

Hankkeessa kehitetään pedagogisia työkaluja teknologiavälitteiseen etäopetukseen, jossa huomioidaan nuorten psykososiaalinen hyvinvointi.

 

Lisätietoja

Solja Upola
Asiantuntija, REDU
solja.upola(at)redu.fi
+ 358 40 843 7692

Satu-Maarit Frangou
Projektipäällikkö, Lapin yliopisto
satu-maarit.frangou(at)ulapland.fi
+ 358 40 48 44 492

Merja Paksuniemi
Hankejohtaja, Lapin yliopisto
merja.paksuniemi(at)ulapland.fi
+358 40 484 4141

Janne Väätäjä
Asiantuntija, Lapin yliopisto
janne.vaataja(at)ulapland.fi
+358 40 484 4259

Pigga Keskitalo
Asiantuntija, Lapin yliopisto
pigga.keskitalo(at)ulapland.fi
+358 40 484 4153

Suvi Lakkala
Asiantuntija, Lapin yliopisto
suvi.lakkala(at)ulapland.fi
+358 40 484 4108

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png Vipuvoimaa EU:lta ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB.png

lay logo vaaka.jpgREDU-logo-vaaka-plain-www.png