Hankesivut
muut hankkeet 

    EAKR.png VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png Lapin liitto

Ekologisen autoilun oppimisympäristön kehittämishanke

Hankkeen toteuttamisaika: 14.10.2019-30.4.2022
Hankkeen kustannukset: 516 000 €
EU rahoitus: 361 200 €
Rahoittava viranomainen: Lapin liitto
Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto

 

Tavoite

Hankkeen konkreettisina tavoitteina:

 • Kehittää oppimisympäristöä uusimpien autoteknologioiden ja ajoneuvojen järjestelmien
  opiskeluun
 • Luoda REDU:n jänkätien yksikön autoalalle osaamiskeskittymä, jossa yritykset ovat vahvasti
  mukana. Sähköalan opiskelijoille latauspisteiden asentamis- ja kunnossapito-osaamista
  autoalan tekniikoista

Projektin laajemmat, pidempiaikaiset tavoitteet:

 • Kehittää opetusta
 • Nostaa auto-alan osaamisen tasoa alueella
 • Saada alueelle uusia palveluita ja erityisosaamista

 

Tulokset

Hankkeen lopputuloksena Lapin koulutuskeskus REDU:n Jänkätien yksikkö on autoalan nykyaikainen alan osaamiskeskittymä, jossa myös tulevaisuuden osaamistarpeet on huomioituna. Hankkeessa rakennetaan oppimisympäristöt, jotka koostuvat mm. sähkö- ja hybridiajoneuvoista latauspisteineen, sähkötyöpisteistä, ohjelmistoista, testilaitteistoista ja työkaluista ja hankinnoissa on huomioituna osaltaan myös esim. joukkoliikennevälineet. Oppimisympäristöjä hyödynnetään päivittäin hankkeen aikana ja myös pitkälle tulevaisuuteen.

Hankkeessa rakennetuissa oppimisympäristöissä opiskellaan nykyautotekniikan vaatimia työmenetelmiä, järjestelmiä ja pätevyyksiä. REDU:n rooli merkittävänä uusia teknologioita hyödyntävänä autoalan opiskelijoiden ja alan ammattilaisten kouluttajana vahvistuu. Yhteistyö yritysten kanssa on tiiviimpää ja konkreettisempaa, joten henkkeen vaikutukset ulottuvat sekä opetukseen että työelämään. Hankkeen myötä alueen mahdollisuudet kehittää ja tarjota uuteen teknologiaan liittyviä palveluita ja uudenlaisia työpaikkoja paranevat. Osaamistason nousun myötä yritysten toimintaedellytykset paranevat. Vaikutukset ovat moninaiset ja pysyvät.

 

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Vesa-Matti Ruismäki