Hankesivut
muut hankkeet 

E-urheilusta lappilainen tiekartta

Tarkoitus ja tavoite:

Hankkeen tarkoituksena on kehittää e-urheilua koko Lapin maakunnassa sekä muiden toimijoiden parissa luomalla e-urheilun koulutuskokonaisuus ja toimintamalli. Tämän tueksi tehdään digitaalinen oppimis- ja valmennusympäristö, jotka sisältävät tarvittavat opetusmateriaalit. Hanke rakentaa ja vahvistaa Lappiin e-urheilun yhteistyöverkoston eri toimijoiden välille.

Hankkeen tavoitteena on:

  • Rakentaa alan tarpeita vastaava e-urheilun koulutuskokonaisuus, oppiaine.
  • Mahdollistaa e-urheilun ja opiskelun joustava yhdistäminen urheilija polun kehittämisen kautta.
  • Oppilaitos-seurayhteistyöverkoston synnyttäminen ja koordinointi, mikä mahdollistaa e-urheilun koulutuskokonaisuuden tarjoamisen koko Lapin alueella.

Hankkeen tavoitteet kehittävät Lapin maakunnalle pohjaa e-urheilun koulutusopinnoille, -lajikoulutukselle ja valmennukselle sekä jatkuvan oppimisen ympäristölle ja akatemiatoiminnalle. Näiden avulla hanke antaa muille toimijoille mahdollisuuden hyödyntää koulutuskokonaisuutta ja seurayhteistyön mallia valtakunnallisesti.

Tulokset:

Hanke rakentaa ja vahvistaa yläkoulun, ammatillisen oppilaitoksen, ammattikorkeakoulun, työllistäjinäkin toimivien urheiluseurojen ja lajiliiton välistä yhteistyötä sekä luo Lappiin e-urheilun seuratoiminnan verkoston.

Hankkeen konkreettisena tuloksena on digitaalinen oppimis- ja valmennusympäristö, joka sisältää koulutuksen toteutukseen tarvittavat opetusmateriaalit.

Lisäksi hanke mahdollistaa e-urheilun vapaan sivistystyön koulutuksen ja leirityksen, sekä yläkouluakatemian ja urheiluakatemian toiminnan Lapissa. Akatemiakoulutuksen ja seuratoiminnan kehittyessä hanke kehittää paikallista työvoiman osaamista ja luo uusia työllistymismahdollisuuksia.

Pitkän aikavälin vaikutuksena on luoda Lappiin toimiva e-urheilukulttuuri ja verkosto. Lapissa on valtakunnallisesti tunnettua ja kansainvälisesti tunnistettavaa e-urheiluosaamista, mikä edistää alueen veto- ja pitovoimaa. E-urheilukoulutuksen ja urheilijan polun avulla koulutukseen tavoitetaan sellaisia nuoria, jotka eivät ole hakeutuneet aiemmin tutkintoon johtavaan koulutukseen.

Toteuttajat:

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Santasport Lapin Urheiluopisto

Kohderyhmä/kumppanit:
Hankkeen kohderyhmänä ovat lappilaiset yläkoulut, toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut sekä urheiluseurat.

Hankkeen kohderyhmänä ovat myös koulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä urheiluseurojen seuratyöntekijät ja pelaajat.

Aikataulu:
1.1.2021 – 31.5.2023

Rahoituslähteet:
ESR 2014-2020
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Kokonaisbudjetti:
298 309€

Lisätietoja:

Miikka Lehto
Projektiasiantuntija
miikka.lehto@santasport.fi, puh. 050 408 8252

Niko Pimiä
Projektiasiantuntija
niko.pimia@santasport.fi, puh. 050 466 6092

Teo Jeskanen
Hankekoordinaattori
teo.jeskanen@santasport.fi, puh. 040 710 6381

Olympic training center Rovaniemi logo REDU logo pysty200.png

 

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png Vipuvoimaa EU:lta ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB.png