Hankesivut
muut hankkeet 

DUKE – Digitaalisilla kaksosilla vipuvoimaa uusiutuvalle energialle investointihanke

DUKE - Digitaalisilla kaksosilla vipuvoimaa uusiutuvalle energialle investointihanke on Lapin Koulutuskeskus REDUn toteuttama hanke. Investointihankkeella tuetaan Lapin ammattikorkeakoulun ja REDUn yhdessä toteuttamaa DUKE - Digitaalisilla Kaksosilla Vipuvoimaa Uusiutuvalle Energialle -hanketta investoimalla digital twinien käyttöön soveltuva pilottiympäristö laitteistoineen. Pilottiympäristössä voidaan testata ja käyttää kehittämishankkeessa toteutettuja digitaalisia kaksosia.

Hanke toimii hankeparina DUKE - Digitaalisilla Kaksosilla Vipuvoimaa Uusiutuvalle Energialle -hankkeelle, jonka tavoitteena on selvittää uusiutuvan energian tuottamiseen ja käyttöön liiketoimintansa perustavien yritysten tarpeet ja mahdollisuudet digitaalisten kaksosten hyödyntämiseksi omassa liiketoiminnassa. Kehittämishankkeessa luodaan sovellusalusta, jonka avulla voidaan tuottaa ketterästi ja edullisin kustannuksin digitaalisia kaksosia (digital twin).

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 52 180€, josta Lapin Liitto on myöntänyt Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion rahoitusta 36 526 €.

Hankkeen toteutusaika: 1.12.2020 – 31.12.2022

Rahoittava viranomainen:
Lapin liitto
Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020
Suomen rakennerahasto-ohjelma
Euroopan aluekehitysrahasto

Linkki hankkeen kuvaukseen Lapin ammattikorkeakoulun sivuilla

EAKR.png  VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb – Kopio.png lapinliitto.jpg