Hankesivut
muut hankkeet 

Digitaalisilla kaksosilla vipuvoimaa uusiutuvalle energialle

Tavoite

Hankkeen kehittämistavoite on edistää uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja siihen perustuvaa liiketoimintaa Lapissa, sekä parantaa ennakoivasti alueen toimijoiden valmiuksia vastata energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksiin.

Kehittämistavoitteeseen pääsemiseksi hankkeessa toteutetaan seuraavat osatavoitteet: Selvittää uusiutuvan energian tuottamiseen ja käyttöön liiketoimintansa perustavien yritysten tarpeet ja mahdollisuudet digitaalisten kaksosten (digital twin) hyödyntämiseksi omassa liiketoiminnassaan (mm. myynti, markkinointi, huolto, ylläpito, asiakaspalvelu, uusien tuotteiden suunnittelu, henkilöstön kouluttaminen, järjestelmien turvallisuuden ja hyötysuhteen parantaminen

Tulokset

Hankkeen tulokset edistävät uusiutuvien energiamuotojen käyttöä, parantavat alueen energia- ja talotekniikan yritysten liiketoiminnan edellytyksiä ja kilpailukykyä sekä valmiuksia vastata energiatehokkuusdirektiivin vaatimuksiin. Pitkällä aikavälillä hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää alan koulutuksen järjestämisessä, ja niistä voidaan jatkokehittää uusia, alaa uudistavia ratkaisuja.

TP 0 - Hankehallinto 1. Hanke on koordinoitu projektisuunnitelman mukaisesti ja raportoitu rahoittajan ehtojen mukaan TP 1 – Yrityslähtöinen määrittely ja suunnittelu 1. Selvitys energia- ja talotekniikan alan yritysten tarpeista, jotka liittyvät hankkeessa kehitettäviin digital twin - sovelluksiin ja niiden käyttömahdollisuuksiin 2. Selvitykseen perustuvat suunnitelmat digital twinien tuottamiseksi ja pilotoimiseksi

TP 2 - Tekninen toteutus 1. Peli- ja VR-teknologialla toimiva sovellusalusta, johon voidaan rakentaa modulaarisesti digital twin -kohteita 2. Pilotoitaviksi valitut digital twinit sovelluspohjalla käytettävissä 3. Selvitys uusien digital twininen ketterän tuottamisen tuotantotavasta ja kustannuksista yrityksille (mallinnus/visualisointi ja IoT-tiedonsiirron toteutus, tuonti kehitetylle sovellusalustalle)

TP 3 - Pilotointi 1. Malliympäristö digital twinien käyttöön 2. Dokumentaatio ja teknisen tuen malli yrityksille oman ympäristön rakentamiseksi 3. Raportti pilotoinnin tuloksista ja yritysten palautteista, miten digital twinit auttavat omassa liiketoiminnassa ja valmistautumaan energia

TP 4 - Viestintä 1. Sovelluspaketti sovellusalustasta ja digital twineistä yritysten käyttöön ja julkiseen jakeluun 2. Visuaalinen markkinointi- ja tiedotusmateriaalipaketti kohdan 1 tueksi 3. Artikkelit alan julkaisuissa 4. Uutisjutut alueellisissa ja kansallisissa medioissa 5. Näkyvyys alan tapahtumissa, uudet kontaktit alan yrityksiin ja julkisiin toimijoihin, yhteistyöaloitteet 6. Päätösseminaari


Koulutus: Insinöörikoulutus, tieto- ja viestintätekniikka

Osaamisryhmä: Digitaaliset ratkaisut

Päätoteuttaja: Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Yhteistyökumppanit: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU

Aikataulu: 1.1.2020 - 31.12.2022

Lisätietoja: Tauno Tepsa

Rahoituslähteet: EAKR 2014-2020

Kokonaisbudjetti: 761 732 €

Linkki hankkeen kuvaukseen Lapin ammattikorkeakoulun sivuilla

EAKR.png  VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb – Kopio.png lapinliitto.jpg