Hankesivut
muut hankkeet 

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png Vipuvoimaa EU:lta Lapin liitto REDU-logo-vaaka-plain-www.png

CO2REDUction esiselvitys

Hankkeen toteutumisaika: 01.01.2021-31.12.2021
Hankkeen kustannukset: 95 598€
Euroopan aluekehitysrahasto: 76 479 €
Rahoittaja: Euroopan Sosiaalirahasto (ESR) ja Lapin liitto

 

Tavoite

Hybridituotantolaitoksen tavoitteena on toimia uusiutuvan energian edelläkävijälaitoksena, johon hankitaan parasta mahdollista saatavilla olevaa tekniikkaa. Tämä tuotantolaitos toimisi toisen asteen käyttäjien ja asentajien koulutuspaikkana, sekä REDU ja Lapin AMK yhdessä yritysten kanssa voisivat suorittaa TKI-toimintaa sekä erilaisia energiaan liittyviä testauksia. Hybridituotantolaitoksen toiminnalla voidaan luoda uusiutuvan energian tuotantoa sekä kaupungin, että maaseudun erilaisiin energiatarpeisiin. Se myös edistää energiaratkaisujen yhteistoimintaa kaupungin sekä maaseudun välillä. Lisäksi eri alueiden tuotannosta saatavat sivuvirrat toimivat toisten energiantuotantomuotojen raaka-aineina. Tällä voidaan vastata erityisesti arktisen alueen ominaispiirteisiin energiantuotannossa.

Esiselvityshankkeessa suunniteltavassa hybridituotantolaitoksen monitoimioppimisympäristössä eri energiantuotantomuodoilla sidotaan yhteen usean eri koulutusalan opetusta sekä oppilaita. Myös työelämä tarvitsee tulevaisuudessa entistä enemmän uusia työntekijöitä, joilla on monialaista osaamista. Hanketta on lähdetty valmistelemaan todella monialaisena kokonaisuutena. Itse hanke on ajateltu toteutettavan täysin uudella näkökulmalla sekä teknologialla.

Tulokset

Hankkeen tuloksena on suunnitelma uusiutuviin energiaratkaisuihin keskittyvästä oppimisympäristöstä, joka jatkossa toimisi yritysten, koulutuksen järjestäjän, opiskelijoiden ja tutkimusorganisaatioiden yhteisenä osaamiskeskittymänä. Hybridituotantolaitoksella pystytään osoittamaan opiskelijoille, kuinka heidän oma työpanoksensa tulee näkymään energiantuotannon työympäristössä. Opiskelijat saavat laajan käsityksen myös muiden alojen toiminnasta samassa toimintaympäristössä. Tällaisella monialaisella yhteistyöllä opiskelijat saavat myös luotua ensimmäisiä verkostoja jo toisen asteen opintojen aikana.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö
Sakari Vestinen
Lapin Koulutuskeskus Redu
Jänkätie 1, 96300 Rovaniemi
sakari.vestinen(at)redu.fi
p. +358 40 158 1939