Hankesivut
muut hankkeet 

Cultural awareness and soft skills in learning environments

CASSLE -hanke (Cultural awareness and soft skills in learning environments) on Lapin koulutuskeskus REDUn Kittilän ja Sodankylän toimintayksikköjen koordinoima Nordplus-hanke, jossa partnereina ovat Tradium Tanskasta ja Fusa vidaregående skole Norjasta. Hankkeessa mukana olevat opiskelijat

  • selvittävät mukana olevien maiden kulttuurien samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia
  • tutustuvat eri maiden työkulttuureihin ja työssä tarvittaviin taitoihin
  • käyttävät työkielenään englantia
  • työskentelevät vieraasta kulttuurista tulevien ihmisten kanssa
  • oppivat selviytymään vieraassa kulttuurissa
  • oppivat sietämään epävarmuutta vieraissa olosuhteissa.

Hankkeen liikkuvuudet toteutetaan vuoden 2020 aikana siten, että helmikuussa opiskelijat ja opettajat kokoontuvat Welleviin Kittilään, toukokuussa Tanskaan ja lokakuussa Norjaan.

Hanke kestää kaksi vuotta (08/19-08/21).

Yhteystiedot

Anna-Tytti Sulisalo
puh. 0400-154844

Logo_tradium_multifarve (Anders).png            Logo Nordplus.png     Fusa-vgs-logo-for-A3.png