Hankesivut
muut hankkeet 

Avainpelaajaksi-hanke

 

Hankkeen tavoite

Tavoitteena parantaa hankkeen kohderyhmän nuorten ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työelämävalmiuksia, lisätä osallistuvien koulutus- ja työllistymismotivaatiota ja madaltaa kohderyhmän kynnystä hakeutua työelämään ja koulutukseen. Tavoitteena on lisätä kohderyhmän tietoa erilaisista työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksista ja tukea heitä koulutukseen ja työhön hakeutumisessa. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja, joilla tavoitamme ohjauksen ja koulutuksen piiriin sellaisia nuoria ja maahanmuuttajia, joita ei tavoiteta perinteisten ohjauskäytänteiden ja -kanavien kautta. Toimintamallit syntyvät hankeverkostoon kuuluvien kolmannen sektorin toimijoiden Rovalan ja RoPS:in sekä koulutusorganisaation REDUn yhteistyön ja kehittämisen tuloksena.

Hankkeen omien harrastejalkapalloryhmien kautta tavoitetaan sellaisia henkilöitä, jotka eivät itse välttämättä aktiivisesti etsi koulutus- tai työpaikkaa. Hankkeen tavoitteena on lisätä osallistujien osallisuutta sekä maahanmuuttajien kielitaitoa muun muassa harrastejalkapalloryhmien ja korttikoulutusten avulla. Lisäksi tuemme työnantajia työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

 

Toimenpiteet

 • yksilö- ja ryhmämuotoista asiakasohjausta työpaikan ja koulutuspaikan hakuun
 • koulutusinfoja
 • korttikoulutuksia (mm. hygieniapassi ja ensiapu) kohderyhmälle
 • työnhaunkoulutuksia kohderyhmälle 
 • henkilökohtaista työnhaunvalmennusta kohderyhmälle
 • nykyaikaisen työnhaunvalmennusten järjestäminen kohderyhmän ohjaus- ja opetustyötä tekeville opettajille, opinto-ohjaajille ja ohjaajille
 • ilmaisia harrastejalkapalloryhmiä sekä jalkapallovalmennus- ja erotuomarikoulutusta (RoPS) kohderyhmälle
 • REDUn, Rovalan ja RoPSin yhteistyötoimintamallien kehittäminen
 • kohderyhmällä mahdollisuus osallistua vapaaehtoistyöhön RoPSin pelitapahtumissa
   

Hankkeen tuloksena hankeverkostoon kuuluvien organisaatioiden keskinäinen yhteistyö on lisääntynyt ja on syntynyt uusia yhteistyön ja ohjauksen toimintatapoja, joita voidaan jatkaa hankkeen päättymisen jälkeen. Hankkeeseen osallistuneiden työelämävalmiudet ovat parantuneet ja he osaavat hakea työ- ja koulutuspaikkoja. Korttikoulutuksiin, valmentaja- ja tuomarikoulutuksiin osallistuneiden on helpompi saada koko- ja osa-aikaista työtä. Osallistuneet ovat saaneet työllistymistä edistävää työkokemusta vapaaehtois- ja osa-aikaistyön kautta. Toteuttajaorganisaatioiden laajojen yhteistyöverkostojen kautta on löytynyt uusia työpaikkoja ja tarjottu apua myös työnantajille työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä. 

Hankkeen tuloksena saadaan erilaisista lähtötilanteista koulutukseen hakeutuvia nuoria varten toimintamalli, jossa mallinnetaan erilaisia koulutukseen hakeutumisen polkuja. Polkujen kehittämisen myötä edistetään asiakkaan koulutukseen pääsyä. Samalla kehitetään kouluttautumiseen liittyvää ohjausta sekä koulutus- ja kouluttautumisvaihtoehtoja. Polkumallien kehittämisen myötä niin ikään ehkäistään myös syrjäytymistä.  

 

Aikataulu: 1.9.2020-31.8.2022
Päätoteuttaja: Lapin koulutuskeskus REDU
Osatoteuttajat: Rovalan Setlementti ry, Rovaniemen Palloseura ry (RoPS) 
Rahoituslähde: ESR 2014-2020 / Kestävää kasvua ja työtä / Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus /Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Kokonaisbudjetti: 312 508e   

 

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö
Tuuli Gustafsson
Lapin koulutuskeskus REDU
puh. 040 624 1126
tuuli.gustafsson@redu.fi 

Hankeohjaaja
Jeremas Fisk 
Rovaniemen Palloseura ry
puh. 044 945 5263
jeremias.fisk(at)rops.fi
 
Hankeohjaaja
Anniina Koivu-Mouloudj
Rovala, Moninet
puh: 040 701 9480
anniina.koivu-mouloudj(at)rovala.fi

Avainpelaajaksi-hanke Rovalan Moninetin tiloissa osoitteessa:
Rovakatu 23
96200 Rovaniemi

REDU-logo-vaaka-plain-www.png

MoniNet logo_png.png

 

RoPS_logo_png.png

 

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png

Vipuvoimaa EU:lta

ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB.png