Hankesivut
muut hankkeet 

Avainpelaajaksi-hanke

Aikataulu: 1.9.2020-31.8.2022
Päätoteuttaja: Lapin koulutuskeskus REDU
Osatoteuttajat: Rovalan Setlementti ry, Rovaniemen Palloseura ry (RoPS) 
Rahoituslähde: ESR 2014-2020 / Kestävää kasvua ja työtä / Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus /Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen
Kokonaisbudjetti: 312 508e   

Hankkeen tavoite

Tavoitteena parantaa hankkeen kohderyhmän nuorten ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työelämävalmiuksia, lisätä osallistuvien koulutus- ja työllistymismotivaatiota ja madaltaa kohderyhmän kynnystä hakeutua työelämään ja koulutukseen. Tavoitteena on lisätä kohderyhmän tietoa erilaisista työllistymis- ja koulutusmahdollisuuksista ja tukea heitä koulutukseen ja työhön hakeutumisessa. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja, joilla tavoitamme ohjauksen ja koulutuksen piiriin sellaisia nuoria ja maahanmuuttajia, joita ei tavoiteta perinteisten ohjauskäytänteiden ja -kanavien kautta. Toimintamallit syntyvät hankeverkostoon kuuluvien kolmannen sektorin toimijoiden Rovalan ja RoPS:in sekä koulutusorganisaation REDUn yhteistyön ja kehittämisen tuloksena.

Hankkeen omien harrastejalkapalloryhmien kautta tavoitetaan sellaisia henkilöitä, jotka eivät itse välttämättä aktiivisesti etsi koulutus- tai työpaikkaa. Hankkeen tavoitteena on lisätä osallistujien osallisuutta sekä maahanmuuttajien kielitaitoa muun muassa harrastejalkapalloryhmien ja korttikoulutusten avulla. Lisäksi tuemme työnantajia työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä.

Toimenpiteet

  • yksilö- ja ryhmämuotoista asiakasohjausta työpaikan ja koulutuspaikan hakuun
  • koulutusinfoja
  • korttikoulutuksia (mm. hygieniapassi ja ensiapu) kohderyhmälle
  • työnhaunkoulutuksia kohderyhmälle 
  • henkilökohtaista työnhaunvalmennusta kohderyhmälle
  • nykyaikaisen työnhaunvalmennusten järjestäminen kohderyhmän ohjaus- ja opetustyötä tekeville opettajille, opinto-ohjaajille ja ohjaajille
  • ilmaisia harrastejalkapalloryhmiä sekä jalkapallovalmennus- ja erotuomarikoulutusta (RoPS) kohderyhmälle
  • REDUn, Rovalan ja RoPSin yhteistyötoimintamallien kehittäminen
  • kohderyhmällä mahdollisuus osallistua vapaaehtoistyöhön RoPSin pelitapahtumissa