Laajennettu työssäoppiminen
TOPLAAJA 2013 - 2014

www.redu.fi/toplaaja 
 
131274_OPH_hankelogo_150.jpg

 ilo_150.jpg

SAKK_165.jpg

 

 
REDU_165.jpg

Top-Laaja 2013-2014

Etusivu / Top-Laaja hankkeen eri vaiheet / Top-Laaja 2013-2014

                              Hankkeen tavoitteet

  •  TOP Laajennettu Pohjois-Suomi 2013-2014 –hankkeen tarkoituksena  on tukea ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelmien työelämälähtöisyyttä yhdistämällä ja monipuolistamalla  eri ympäristöissä tapahtuvaa oppimista, kehittää vaihtoehtoisia tapoja suorittaa  ammatillinen perustutkinto sekä  kehittää uudenlaisia  pedagogisia malleja   osana kolmen Pohjois-Suomen koulutuksen järjestäjän ammatillisen peruskoulutuksen kehittämistyötä. Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on ollut mukana Laajennetun työssäoppimisen kokeilut – hankkeessa vuodesta 2008 alkaen kehittämällä, mallintamalla ja levittämällä erilaisia  työssäoppimisen  malleja ja niihin liittyviä tukitoimia paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Vuonna 2012 työ jatkui alueellisena verkostomaisena hankkeena yhteistyökumppaneiden ollessa Saamelaisalueen koulutuskeskus Inarista ja Itä-Lapin ammattiopisto Kemijärveltä.
  • Tämän hankkeen  tavoitteena  on  jatkaa syksyllä 2012 käynnistynyttä alueellista yhteistyötä. jossa levitetään   ja  edelleen kehitetään  Laajennetun työssäoppimisen kokeilut – hankkeissa  vuosina  2008-2012  pilotoituja ja vuosina  2012-2013  vertaistutoroinnin kohteena olevia työssäoppimisen  toimintamalleja  ja  niihin  liittyviä  työssäoppimisen  tukitoimia  Rovaniemen koulutuskuntayhtymän, Saamelaisalueen koulutuskeskuksen ja Itä-Lapin ammattiopiston  sisällä  sekä alueellisena verkostoyhteistyönä. Alueellisessa  vertaiskehittämisessä  painoalueena on ammattitaitoa täydentävien tutkinnonosien ja elinikäisen  oppimisen  avaintaitojen  integraation  edistäminen sekä sosiaalisen median ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton edistäminen.  Hanketyössä edistetään ATTO-opintojen  tutkintokohtaistamista  ja   paikallisen/alueellisten  (POHJOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ) erityispiirteiden huomioon ottamista opintojen sisällöissä ja toteuttamisessa.

 

  • Alueellisen  verkostoyhteistyön lisäksi  hankkeen  toisena tavoitteena on toteuttaa koulutuksenjärjestäjä- ja tutkintokohtaisia laajennetun  työssäoppimisen mallien  jatkojalostamisia (esimerkiksi yksilölliset, nopeutetut polut ja 2+1 –malli, yritysyhteistyömalli )  uusien yhteistyökumppaneiden kanssa siinä tutkinnossa, missä malli on kehitetty sekä myös  mallien  siirtäminen uuteen tutkintoon koulutuksenjärjestäjien sisällä. Yhtenä keskeisenä tavoitteena tutkintokohtaisissa osahankkeissa  on  vastavuoroisen  yritysyhteistyön  laajentaminen ja syventäminen sekä  pysyvien kumppanuuksien luominen. Tavoitteena on työpaikalla, koululla sekä muissa oppimisympäristöissä tapahtuvan oppimisen rajapintojen murtaminen siten, että kaikki osapuolet (opiskelija, opettaja, työpaikka) hyötyvät.

 

  • Lisäksi  tavoitteena  on  käynnistää  selvitystyö  ja  yhteinen pohdinta siitä , mitä osaamisperusteisuus käytännössä tarkoittaa suhteessa (laajennettuun)  työssäoppimiseen ja edelleen opiskelijan yksilölliseen opintopolkuun – työssäoppimisen eri osapuolten näkökulmasta tarkasteltuna. Yksi osahanke (Lapin matkailuopisto) selvittää osaamisperusteisen oppimisen ja osaamisen hankinnan määrittelyn problematiikkaa laajennetussa työssäoppimisessa. Tutkintouudistus tuo tullessaan vuonna 2014 aika- ja oppiaineajattelun poisoppimisen ja vastaavasti osaamisperusteinen opetus ja ohjaus korostuvat. Kun olemme  aikaisemmin määritelleet laajennetun työssäoppimisen aika-ajattelun kautta opintoviikkoina ja oppimistavoitteiden kautta; tulevaisuudessa tavoitteena on määritellä työssäoppimisen laajuus hankittavan osaamisen kautta.  Selviteltävään problematiikkaan määritellään ratkaisuehdotuksia, joista kootaan top-ohjaajille toimintaohjeita eri tilanteissa hyödynnettäväksi (esim. opiskelija saavuttaa oppimistulokset työpaikalla ennen oletettua ajankohtaa, miten toimitaan ja miten hops jatkuu juuri siinä tilanteessa).

 

  • Tavoitteena  on  myös jatkaa valtakunnallista yhteistyötä  Laajennetun työssäoppimisen muiden toimijoiden (esimerkiksi Päijät-Hämeen koulutuskonserni –kuntayhtymä/ Koulutuskeskus Salpauksen)  kanssa  sekä    osallistua  mallien vertaiskehittämiseen ja  malleista tiedottamiseen.
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK