Hankkeen koulutukset

I Teema – Opettaja kouluhyvinvoinnin edistäjänä
1. koulutuspäivä

Opetushenkilöstön ja verkoston koulutuksen tavoitteena on antaa eväitä moninäkökulmaiseen ja yhteistyöhön perustuvaan dialogisen ohjauksen malliin, joka etsii viisautta ja mielekkyyttä koko koulun elämänkenttään ja ottaa huomioon kaikki osalliset. Tavoitteena on päästä opiskelijan itseohjautuvuuden vaatimuksesta kohti varhaista puuttumista ja vierellä kulkua.

Osallistujat:
Koulutukseen osallistuvat opetushenkilöstö ja muut verkoston toimijat
Ajankohta 10.2.2012
Kouluttaja Pirkko Nurmi, KT, ThM
 
 

II Teema – Puheeksi ottaminen, varhainen puuttuminen, huolenvyöhykkeet
2.koulutuspäivä

Opetushenkilöstön ja verkoston koulutuksen tavoitteena on luoda yhteinen käsitys varhaisen puuttumisen merkityksestä. Työvälineeksi valitaan huolenvyöhykkeet ja puheeksi ottaminen. Huolen vyöhykkeistö on yhteinen reflektioväline, jonka avulla nuoret, huoltajat, opettajat ja verkostojen toimijat ennakoivat ja pohtivat oman toimintansa ja yhteistyön mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että huolestuneen tulee puuttua omaan huoleensa eli muunnella omaa toimintaansa.

Osallistujat:
Koulutukseen osallistuvat opetushenkilöstö ja muut verkoston toimijat
Ajankohta: 30.3.2012
Kouluttaja Pirjo Keskitalo, FT, perheterapeutti VET, psykoterapeutti
 
 

III Teema – Välineitä työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin, 3. koulutuspäivä

Opetushenkilöstön ja työterveyshuollon yhteisen koulutuspäivän tavoitteena on antaa eväitä työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin. Tavoitteena on, että opettajien työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen liittyvää ymmärrystä lisäämällä parannetaan samalla opettajien mahdollisuuksia tukea myös opiskelijoiden työkykyisyyden kehittymistä koulutuksen aikana osaksi ammattiosaamista
Uuden opettajuuden murros - miten parhaiten kohtaan yhteiskunnan opettajuuteen kohdistavia odotuksia

Osallistujat:
Koulutukseen osallistuvat opetushenkilöstö ja edustajia työterveyshuollosta
Kouluttaja avoin
Ajankohta: 4.5.2012
 
 

IV Teema - Sosiaalinen median mahdollisuudet huolen tunnistamisessa

Koulutuksen tavoitteena on saada tietoa sosiaalisen median merkityksestä nuorelle sekä oppia käyttämään niitä sosiaalisen median alueita, joissa nuoret luonnollisesti liikkuvat. Erityisesti tavoitteena on tunnistaa varhaisen puuttumisen tarpeita sosiaalisen median alueella.

Osallistujat:
Koulutukseen osallistuvat opetushenkilöstö ja muut verkoston toimijat
Mahdollinen kouluttaja: Sosiaalisen median asiantuntija, avoin
Ajankohta: 09/2012

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK