header image header image

Nopeammin, pidemmälle, korkeammalle

Rakenna polkusi korkeakouluun

Korkeakoulutus-polulla suuntaat katseesi tulevaisuuteen, kohti korkeakouluopintoja ja -tutkintoa. Opintopolut ovat moninaisia ja voit vaikuttaa omaan reittiisi yksilöllisillä valinnoilla. Polku on tarkoitettu niille, jota ovat kiinnostuneet korkeakouluopinoista, haluavat vahvistaa korkeakouluvalmiuksia, helpottaa hakeutumista jalyhentää kokonaisopiskeluaikaa.

Osana HOKS- ja uraohjausta pääset tutustumaan korkeakouluopiskeluun erilaisissa infoissa, tutustumiskäynneillä, yhteisten projektien ja tapahtumien kautta. Saat myös ohjausta opintojen suunnitteluun ja valintojen tekemiseen.

Ohjausta opintojen suunnitteluun

Rakenna yhdessä ohjaajasi kanssa sinun polkusi korkeakouluun. Osana HOKSia pohditte erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja jatkaa opintoja korkeakoulutukseen. Saat tukea valintojen ja päätösten tekemiseen omaa ura-ja opintopolkua rakentaessasi. Sinun on mahdollista hankkia osaamista korkeakouluvalmiuksien vahvistamiseksi sekä valita korkeakouluopintoja osana tutkintoasi. Pääset tutustumaan Lapin ammattikorkeakouluun ja Lapin yliopistoon. Polkuasi ovat tukemassa ja ohjaamassa omaohjaajasi, opinto-ohjaajat ja korkeakoulujen ohjaajat.

Vahvista valmiuksiasi korkeakouluun

Vahvista korkeakouluvalmiuksiasi nopeuttaaksesi ja helpottaaksesi siirtymää ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Sinun on tärkeää tunnistaa osaamisesi, asettaa itsellesi tavoitteita, tiedostaa mikä sinulla sopii ja vahvistaa aktiivista asennetta oman tulevaisuuden tekemiseen.

 Korkeakoulutus-polkulla vahvistat valmiuksiasi korkeakouluopiskeluun:
- itsetuntemusta, motivaatiota ja sitoutumista
- vastuullisuutta, itseohjautuvuutta ja oma-aloitteisuutta
- oman ajankäytön hallintaa ja kykyä omien opintojen suunnitteluun
- kyky omaksua ja oppia uutta
- projektinhallintataitoja
- itsenäistä tiedonhakua ja oppimistehtävien työstämistä
- tiimityöskentely-, yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja
- teorian ja käytännön yhdistämistä sekä tiedollista ja taidollista osaamista
- tietoteknisiä ja matemaattisia valmiuksia
- kielitaitoa; suomen kieli ja viestintä, englanti ja ruotsi


Mahdollisuus korkeakouluopintoihin

Sinulla on mahdollisuus suorittaa korkeakouluopintoja jo ammatillisen perustutkinnon aikana, mikä lyhentää kokonaisopiskeluaikaasi. REDU:n opiskelijana voit valita Lapin yliopistosta avoimia yliopisto-opintoja ja Lapin ammattikorkeakoulusta avoimia ammattikorkeakouluopintoja yksittäisinä opintojaksoina, valmentavina ja kieliopintoina, perusopintokokonaisuuksina tai polku- ja väyläopintoina. Suoritettuasi avoimia korkeakouluopintoja sinulla on mahdollista hyödyntää niitä myös tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisessa ja lukea suorittamasi opinnot hyväksi osaksi korkeakoulututkintoa.

Lisätietoa avoimista korkeakouluopinnoista ja opintotarjonnasta sekä yhteystiedot löydät www.lapinamk.fi/avoinamk ja www.ulapland.fi/avoin .

Väyläopinnot:

Väyläopinnoissa opiskelet ammattikorkeakoulun opintoja osana ammatillista tutkintoasi. Voit valita väyläopinnot osaksi polkuasi, jos opiskelet soveltuvaa ammatillista perustutkintoa. Opinnot ovat maksuttomia yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille. Väyläopinnot ovat Lapin AMKin ensimmäisen lukuvuoden AMK-opintoja, laajuudeltaan 30 opintopistettä. Ne on suunniteltu suoritettaviksi ammatillisten opintojen viimeisenä lukuvuotena ja hyväksiluettavissa osaksi tutkinto-opintoja, joten ne lyhentävät opiskeluaikaasi.

Mikäli olet kiinnostunut aloittamaan väyläopinnot ota yhteys omaan opinto-ohjaajaan ja väyläopintojen erityisasiantuntijaan: www.lapinamk.fi/vaylaopinnot.

Vahvistamalla korkeakouluvalmiuksiasi nopeutat ja helpotat siirtymää ammattikorkeakouluun tai yliopistoon

redu-vaaka300.png

lapinamk300.jpg

LAY300.jpg

elykeskus300.gif