header image header image

Joustavat polut toiselta asteelta korkeakouluihin hyödyttävät opiskelijaa, ammatillista toista astetta sekä korkeakouluja


Korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyö on osa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2010 toimeenpanoa. Yhteistyön kehittämisen suuntaviivoja on myös kuvattu ”Katse korkealle ja horisontti laajaksi” OKM:n vuonna 2019 julkaistussa raportissa. Ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen yhteistyö ja sen kehittäminen ovat tärkeää niin opiskelijoiden kuin organisaatioiden kannalta. Yhteistyön keskiössä on asiakaslähtöisyys; opiskelijat ja oppijat sekä työelämä. Yhteistyötä tukevat vakiintuneet yhteistyörakenteet ja toimintatavat. Systemaattinen vuoropuhelu organisaation eri tasoilla, yhteistyön näkyväksi tekeminen ja kohtaamisen paikkojen luonti ovat tärkeitä näkökulmia toiminnallisessa yhteistyössä eli koulutusasteiden välisessä kumppanuudessa.

Ammatillisen toisen asteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulutuksen välinen yhteistyö edellyttää moniammatillista osaamista. Yhteistyö ja kumppanuus voidaan paikantaa OKM:n (2019) julkaisua mukaillen TKI-yhteistyöhön, verkostoyhteistyöhön, työelämäyhteistyöhön, opetus- ja yhteistyöhön, rakenteelliseen yhteistyöhön sekä nivelvaiheen yhteistyöhön.

Toiminnallinen yhteistyö EPPA-hankkeessa

Yhteistyön vahvistaminen edellyttää  eri kouluasteiden strategista tahtotilaa. EPPA-hankkeen taustalla on vuosien yhteistyö ja yhteistä tahtotilaa kuvaavat mm. kumppanuussopimukset. EPPA-hankkeen aikana etenkin erilaisiin siirtymiin liittyvä yhteistyö on näyttäytynyt suuressa roolissa opiskelijoita kouluasteelta toiselle ohjattaessa. Erilaisiin nivelvaiheisiin kytkeytyy tiukasti opinto- ja uraohjausyhteistyö, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen toimintatavat, yksilöllisten polkujen rakentaminen eri oppimisympäristöissä ja korkeakoulussa tarvittavien valmiuksien vahvistaminen.

Tälle sivulle kootaan EPPA-hankkeen aikana syntyneitä toiminnallisen yhteistyön toimintatapoja, materiaaleja ja hyviä käytäntöjä.

Joustavat polut korkeakouluopintoihin

Joustavat polut toiselta asteelta korkeakouluihin hyödyttävät opiskelijaa, ammatillista toista astetta sekä korkeakouluja. Opiskelijan suunnatessa korkeakoulupolulle hän saa tietoa ja ohjausta toisen asteen opintojen aikana osana  henkilökohtaista urasuunnittelua. Suorittaessaan korkeakouluopintoja opiskelija tutustuu opiskeluun korkeakoulussa ja samalla joustavoittaa siirtymistään jatko-opintoihin.  Korkeakoulupolulla opiskelu ja siihen liittyvä ohjaus vaativat hyvin suunniteltua ja toteutettua opintojen eri vaiheisiin sijoittuvaa säännöllistä ohjausyhteistyötä kouluasteiden välillä.

Toiminnallista yhteistyötä EPPA-hankkeessa kehittävät REDU, Lapin AMK ja Lapin yliopisto

redu-vaaka300.png

lapinamk300.jpg

LAY300.jpg

elykeskus300.gif